libero_recruitment_2021_1_pregnant-woman-with-iphone_desktop

Graviditetspenning och sjukskrivning under graviditeten

Hur fungerar det med graviditetspenning? Vad har man för rättigheter gentemot sin arbetsgivare när man är gravid och hur är det om man måste sjukskriva sig? Här reder vi ut vad som gäller när det kommer till arbetsliv och graviditet.

Att upptäcka att man är gravid är inte bara omtumlande känslomässigt, det kan också ställa det här med ens jobb på sin spets. För oavsett vad man gör så kommer ju en graviditet att påverka ens jobbsituation på ett eller annat sätt. Då kanske det kan vara skönt att veta att man som gravid har rätt att ställa extra stora krav på sin arbetsgivare under tiden. Arbetsmiljölagen säger nämligen att gravida inte ska utsättas för några hälso- eller säkerhetsrisker. Det betyder att arbetsgivaren är skyldig att se till så att den som är gravid exempelvis inte kommer i kontakt med farliga ämnen, smittor eller behöver utför arbeten på hög höjd. För den som har ett sådant jobb så behöver arbetsgivaren anpassa arbetet eller se till så att man omplaceras. Gravida ska inte heller behöva utföra tunga arbetsmoment, speciellt inte mot slutet av graviditeten när ryggen kan ta mycket stryk. Många arbetsplatser har ett skyddsombud som man kan vända sig till men det är också bra att ta upp även den här typen av funderingar med sin barnmorska redan på inskrivningssamtalet.

Graviditetspenning eller sjukskrivning?

Är det så att arbetsgivaren inte kan garantera en trygg arbetsmiljö så går det att ansöka om graviditetspenning – det som förr hette havandeskapspenning. Hur tidigt det går att få graviditetspenningen beror lite på varför man får det, risker för att komma i kontakt med farliga ämnen gäller oftast från samma dag medan graviditetspenning vid fysiskt krävande arbete brukar träda i kraft först senare under graviditeten. Hör med Försäkringskassan om vad som gäller för din situation.

En sjukskrivning däremot tar man till för den som dras av så mycket fysiska besvär att det faktiskt inte går att jobba. Att ”bara” ha ”normala” graviditetsbesvär brukar inte klassas som en sjukdom, men lider man av svåra besvär - eller av någon anledning blivit ordinerad stillhet - så kan en sjukskrivning under graviditeten bli aktuell. Det är vanligare att den som bär på flera barn blir sjukskriven mot slutet, helt enkelt för att det sliter ännu hårdare på kroppen. Är det så att en sjukskrivning blir nödvändig kommer en läkare att skriva ett intyg som sedan skickas till Försäkringskassan.

Ta ut föräldradagar under graviditeten

För den som inte har graviditetspenning eller är sjukskriven så går det att ta av föräldradagarna från och med 60 dagar före BF – heltid eller en viss procent av sin arbetstid. Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, ska normalt sett inte påverkas av att man slutar jobba eller går ner i tid under de sista sex månaderna men det beror lite på hur arbetssituationen sett ut tidigare så hör för säkerhetsskull med Försäkringskassan.

Hur länge ska man jobba som gravid?

Även om man inte blir sjukskriven så brukar kroppen kunna vara rejält sliten mot slutet av graviditeten, så att ta några veckors ledigt innan bebisen väl kommer är rätt klokt. Hur nära inpå förlossningen en orkar jobba är såklart väldigt olika beroende på ens mående och vilket typ av jobb det är, men man kan tänka att alla gravida behöver ta hand om sig själva och försöka få lite extra pauser för vila och återhämtning. Är livet - och arbetslivet - allt för stressigt kan det ge fler sammandragningar vilket man ska se som ett tecken på att ta det lite lugnare.

När ska man berätta om graviditeten på jobbet?

Huvudregeln är att du behöver berätta minst två månader i förväg för din arbetsgivare om när och hur länge du vill vara föräldraledig. På vissa arbetsplatser finns det kollektivavtal som innebär andra regler så där kan det vara bra att kolla upp med sitt fackliga ombud om vad som gäller. Skulle det vara så att du känner att du vill gå hem tidigare än vad som först bestämts så ska du alltid prata med din arbetsgivare - är det en omtänksam arbetsplats så går det förhoppningsvis att lösa ändå. Den som upplever sig bli diskriminerad under graviditeten eller föräldraledigheten ska kontakta sitt fackliga ombud, fackförbund eller diskrimineringsombudsmannen (DO).

10-dagars tillfällig föräldrapenning för pappa eller medförälder

Även den förälder som inte är gravid har rätt att vara hemma med så kallad tillfällig föräldrapenning under 10 dagar för att kunna vara med vid förlossningen, lära känna det lilla knytet och avlasta den nyförlösta mamman. I första hand är dagarna avsedda för den föräldern som inte föder barnet, men är man ensamstående går det att ansöka om att dagarna ska gå till någon annan närstående.

Ersättningen för de här 10-dagarna ansöker man om hos Försäkringskassan när man är tillbaka på jobbet igen. En grej som är bra att veta är att dagarna brinner inne om de inte tagits ut inom de första 60 dagarna sen hemgången från förlossningen. För de som fått fler barn så är det 10 dagar per barn som gäller – alltså 20 dagar för tvillingar, 30 för trillingar.

Dubbeldagar - att vara föräldralediga samtidigt

För de som känner att 10 gemensamma dagar precis efter bebisen kommit inte är nog så finns dubbeldagar. En dubbeldag är när båda föräldrarna tar ut föräldrapenning samtidigt för samma barn. Tanken bakom dem är att man tillsammans som föräldrar ska få en möjlighet att – under barnets första år – knyta närmare band till barnet genom att vara hemma samtidigt med föräldrapenning. Det fungerar ungefär som det låter: när föräldrar tar ut en dubbeldag så räknas två dagar av, en för varje förälder. Som mest kan man ta 30 dubbeldagar och har man inte tagit dem innan barnet fyller ett så försvinner de.

Faktagranskad av Anna Falkenström, legitimerad barnmorska

welcome-bag-480x360

Få en gratis välkomstgåva!

Bli medlem nu!

Dela artikel