first_midwife_image

Första besöket hos barnmorskan

Så var plusset på stickan där och barnet i magen ett härligt och pirrigt faktum - nästa steg är att kontakta mödravården, eller MVC som det ofta kallas, för ett första besök hos barnmorskan.

Barnmorskan finns där för att hålla koll på graviditeten, att barnet växer som det ska och stötta den blivande familjen. Att hitta en MVC och en barnmorska som känns bra är viktigt. Att vara två som träffar barnmorskan är inte fel - som blivande föräldrar har man ofta många frågor, sen kan det vara skönt att prata om besöket och gå igenom all information som gavs. Fyra öron är ofta bättre än två.

När är första besöket hos barnmorskan?

Någon gång mellan vecka 6-8 är det dags för första mötet med barnmorskan, då görs en plan för hur graviditeten ska följas upp.

Vad händer under första besöket hos barnmorskan?

  • Prover tas: blodtryck, urin- och blodprov.
  • Vikten kontrolleras.
  • Sjukdomshistorik och eventuell medicinering gås igenom - för att se om det finns något som kan göra graviditeten mer komplicerad eller om noggrannare övervakning behövs.
  • Behövs en läkare bokas en tid.
  • Man pratar om känslor och förväntningar, hur livssituation och hälsa ser ut. Barnmorskan vill bilda sig en uppfattning om hur vardagen ser ut när en såhär stor förändring står för dörren.
  • Inställning till tobak och alkohol
  • Information om fosterdiagnostik
  • En mödravårdsjournal upprättas.

Efter det första besöket kan det dröja ända till graviditetsvecka 20 innan det är dags för nästa kontroll. Det kan kännas avlägset, men barnmorskan finns där att kontakta om det dyker upp frågor och funderingar.

Vilka veckor besöker man barnmorskan?

Barnmorskan träffar man ungefär 8 till 10 gånger under graviditeten - i början mer sällan och mot slutet med allt tätare intervall. För förstföderskor blir det ett par besök till eftersom man vill hålla lite extra koll på att allt går som det ska. Träffarna sker efter det så kallade basprogrammet, under förutsättning att man är frisk och graviditeten utan komplikationer. Barnmorskan frågar då om hälsa, mående och det är också en chans för föräldrarna att ställa frågor som dykt upp sen sist. Såklart gör barnmorskan också kontroller för att se att graviditeten går som förväntat.

Mödravårdsjournalen följer graviditeten

På första mötet läggs en mödravårdsjournal upp. Den kommer följa med genom hela graviditeten och uppdateras varje gång man ses. Där sparas uppgifter om hälsan; vikt, blod- och sockervärde, blodtryck, och längre fram hur barnet växer och hur hjärta slår - allt som är viktigt för graviditeten.

Magen börjar man mäta runt vecka 25, då man vill ha en uppfattning om att barnet växer som det ska. Allting som händer under graviditeten och med bebisen förs in i journalen och samlas, för att sedan följa med in till förlossningsavdelningen när det väl är dags för barnet att komma till världen.

När man väntar barn kan det vara både spännande och lärorikt att hänga med i vad som händer under graviditeten, både med kroppen och med barnet i magen, vecka för vecka. Med vår röstassistent går det att följa och dela den resan tillsammans med sin partner eller någon annan man vill ska dela upplevelsen.

Det går också att följa graviditeten och bebisens utveckling via Liberoklubben.

Faktagranskad av Sara Bergman, legitimerad barnmorska

boxbild_dec_2018

Få en gratis välkomstgåva!

Bli medlem nu!