App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera
close

Fosterdiagnostik - Ultraljud, KUB och NUPP

Alla undersökningar och prover som erbjuds gravida är frivilliga. Det är naturligtvis en lättnad och en trygghet att få veta att allt är som det ska. Samtidigt finns det en risk att behöva ställas inför svåra frågor och val om undersökningen visar en kromosomförändring eller missbildning.

En del blir trygga av att få kunskap och veta och andra känner att det skapar onödig oro under graviditeten.

Känn efter hur du eller ni vill göra. Det går alltid bra att kontakta barnmorskan eller en läkare om du eller ni känner er osäkra och behöver få mer information. Det finns olika metoder för fosterdiagnostik. Alla undersökningar och prover som erbjuds är frivilliga. 

Ultraljudsundersökning
Ultraljudsundersökning erbjuds alla gravida kvinnor som är i vecka 18 till vecka 20. Det är en smärtfri, enkel och ofarlig metod där man får en ultraljudsbild av fostret.
Ultraljud är högfrekventa ljudvågor som skickas genom bukväggen in i livmodern. Ibland och särskilt i tidig graviditet kan undersökningen göras vaginalt, från slidan. Undersökningen ger bilder av livmodern, barnet, fostervattnet, moderkakan och navelsträngen.

I dag kan man med den senaste ultraljudsutrustningen producera tredimensionella bilder av barnet i magen. Dessa bilder gör en noggrann medicinsk observation möjlig då de allra finaste detaljer och strukturerna av barnet kan urskiljas.

Via ultraljudet ser man:
• Barnets storlek.
• Hjärtaktiviteten hos barnet.
• Hur graviditeten utvecklats.
• Hur långt graviditeten är gången.
• Hur många barn som finns i livmodern.
• Hur moderkakan ligger i livmodern.
• Om barnet har alla vitala organ.
• Om fostret har några synliga missbildningar.

Ytterligare ultraljudsundersökning kan ibland erbjudas för att se att barnet växer som det ska. När och om den görs kan variera mycket i landet. Det bör nämnas att ultraljudsundersökningen i sig inte är felfri. Finner man misstanke om avvikelser kompletterar man alltid med en utvidgad fosterdiagnostik.

Rekommendationer från strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller ultraljud
Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att foster endast ska exponeras för ultraljud när det finns ett medicinskt syfte. Man ska enligt försiktighetsprincipen inte spela in filmer, ta bilder eller bestämma fostrets kön av andra skäl än då det är medicinskt motiverat.

KUB - Kombinerat ultraljud och blodprov
KUB-test utförs i vecka 11-14. Vid ultraljudsundersökningen mäts barnets nackspalt, underhudens och hudens tjocklek i nacken. Detta mått kombineras med resultatet från ett blodprov där halten av graviditets- och moderskapshormoner mäts. Sannolikheten för Downs Syndrom beräknas och granskas av speciellt utbildade läkare och barnmorskor.

Resultatet av KUB-testet är enbart en sannolikhetsbedömning och ger alltså inget säkert besked. Om man vill ha ett säkert besked om eventuell kromosom-avvikelse hos barnet måste man också göra ett fostervatten- eller moderkakasprov. Alla kvinnor erbjuds inte KUB-test beroende på olika rutiner i olika landsting. Önskar man undersökas får man diskutera det med sin barnmorska.

NUPP-undersökning – nackuppklarning
Den här undersökningen mäter något som kallas nackuppklarning, NUPP. Då mäter man det tunna vätskeskiktet under fostrets hud i nacke och hals med ett extra ultraljud. Alla foster har den vätskan, men ett tjockare skikt höjer sannolikheten för en kromosomavvikelse.

Gör man även en blodanalys några dagar innan NUPP-ultraljudet får man ett ännu säkrare svar. Tillsammans kallas då metoden för KUB, se ovan.

Fostervattenprov
Fostervattenprov kan man göra om det finns ökad risk för att fostret har en kromosomförändring. Läkaren sticker då in en tunn nål i livmodern och suger upp en mindre mängd fostervatten, som sedan analyseras. Provet kan tidigast göras i vecka 15. Fostervattenprov innebär en ökad risk för missfall. Den beräknas till ungefär 0,5-1% risk.

Moderkaksprov
Ett alternativ till fostervattenprov är moderkaksprov. Det erbjuds gravida som har vissa kända ärftliga sjukdomar eller hög sannolikhet för att fostret har en kromosomavvikelse. Det här kan göras redan från graviditetsvecka 11 och rekommenderas då läkaren bedömer att det är viktigt att få besked tidigt. Moderkaksprov ger en ökad risk för missfall. Den beräknas till ungefär 0,5-1% risk.

Andra prov som tas för att kontrollera barnet
Man kan ta ett blodprov från den blivande mamman för att se om där finns antikroppar mot blodgrupper andra än kvinnans egen. Både i mammans blod och i fostervattnet kan man också analysera nivån på antikroppar mot olika virussjukdomar. Om barnet inte växer som det ska längre fram i graviditeten kan man göra en blodflödesmätning i navelsträngen för att se att barnet verkligen får det syre och den näring som behövs.

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...