Villkor

Villkor och regler för användning av Liberos webbplats och Liberoklubben (inklusive Liberos forum)

De här reglerna gäller för användning av Liberos webbplats, libero.se och Liberoklubben (inklusive Liberos forum). Läs reglerna noggrant.

Jag medger att alla mina uppgifter sparas och kan användas av Libero och Liberos godkända samarbetspartners så att jag kan få attraktiva erbjudanden för småbarnsföräldrar i brev, på mejl och SMS, MMS och liknande mobila tjänster. Jag kommer också att få information om barnets utveckling, tips om specialerbjudanden och andra viktiga nyheter som jag kan ha glädje av genom medlemskapet. Medlemskapet är gratis och jag kan när som helst lämna Liberoklubben. Läs här om hur du avslutar ditt medlemskap. 
Som medlem kan du när som helst justera eller avbryta marknadskommunikation från Libero, detta gör du under ”Mitt konto” från inloggat läge på Liberos hemsida.

Genom att använda Liberos webbplats och/eller gå med i Liberoklubben och delta i Liberos forum godkänner du de här reglerna och vår sekretesspolicy. Reglerna kan komma att ändras. Vi rekommenderar att du läser reglerna regelbundet.

När du publicerar en kommentar i Liberos forum bekräftar du att du har läst och gått med på att följa webbplatsens regler. Framförallt ber vi dig undvika kritik av produkter, namngivna personer, företag och sjukvårdsrepresentanter i forumet.

Inloggningsuppgifter
Rätten att använda medlemssidorna på Liberos webbplats är personlig. Du får inte ge andra rätten att använda dina inloggningsuppgifter.

Bild och textmaterial som du publicerar på Liberoklubben
Essity gör inte anspråk på dina bilder och texter som du publicerar på Liberoklubben. Du äger själv rättigheterna och ansvarar för ditt publicerade material. Det är endast tillåtet att publicera bilder och texter som du själv äger rättigheterna till.

Genom att ladda upp bilder och texter till Liberoklubben och Liberos webbplatser godkänner du att det publiceras på din familjesida. Du kan välja mellan att publicera dina bilder och texter till alla i Liberoklubben eller endast till vänner. Du väljer och godkänner själv vänner i Liberoklubben och därigenom vilka som skall kunna läsa och ta del av dina bilder och texter.

Familjekonto
När du bjuder in din partner till er familjesida så kommer ni båda kunna ladda upp inlägg till er gemensamma familjesida. Genom att bjuda in din partner tillåter du hen att publicera inlägg på er gemensamma familjesida.

Sekretessinställningar
I Liberoklubbens sekretessinställningar kan du välja ifall ditt konto skall vara dolt eller visas för andra, du kan också välja vilka familjemedlemmar som skall visas under din familj. Du ansvarar själv för att du valt rätt sekretessinställningar som passar dig och din familj. Du som användare ansvarar själv för vilken information du väljer att publicera i Liberoklubben som tex bilder, texter, familjemedlemmar och namn samt vem som har rättighet till att se den information som du delar.

Upphörande av medlemskap vid inaktivitet
Om du inte längre är aktiv användare av ditt konto i Liberoklubben kommer vi att, från och med 14 dagar innan ditt yngsta registrerade barn fyller 5 år, meddela dig via email att ditt medlemskap upphör såvida du inte loggar in på ditt konto inom 14 dagar. Önskar du fortsätta ditt medlemskap i Liberoklubben räcker det att du loggar in på ditt konto. Vidtar du ingen åtgärd kommer ditt konto att raderas efter 14 dagar. Det är ditt eget ansvar att spara bilder och texter som du laddat upp på Liberoklubben. Essity ansvar inte för bilder och texter efter det att ditt yngsta registrerade barn fyller 5 år om du inte har ett aktivt medlemskap. 

Tävlingar och kampanjer
Information om priser och hur du deltar i aktuella tävlingar och utlottningar på Liberos webbplats är en del av de här reglerna.

Information om aktuella tävlingar och kampanjer (inklusive information om priser, deltagande och utlottningar) på Liberos webbplats ingår i de separata villkoren för varje tävling eller kampanj.

Länkar
Vi kan länka till andra webbplatser och vi försöker länka endast till webbplatser som delar våra värderingar. Men vi tar inget ansvar för andra webbplatsers bestämmelser för innehåll och informationssammanställning. Om du besöker en annan webbplats bör du läsa den respektive webbplatsens sekretesspolicy och andra bestämmelser.

Rättigheter och skyldigheter för material som du skickar in
Du är medveten om att allt material som du skickar (till exempel för kampanjer och tävlingar) till Liberos webbplats, kompletterande miniwebbplatser, Liberos forum eller till medarbetare på Essity inte är privat och kan därför komma att publiceras av Essity eller något av bolagets ombud.

Du ger Essity rätt att använda, återge, ändra, översätta och distribuera allt sådant material som du skickar till Liberos webbplats eller Liberos kompletterande miniwebbplatser i alla typer av medium och i alla syften.

För att förtydliga ger det inte Essity rätt att använda, återge, ändra, översätta och distribuera allt material som du publicerar på din medlemsida.

Du är ansvarig för att se till att all information och allt material du tillhandahåller eller publicerar på Liberos webbplats eller Liberos miniwebbplats uppfyller följande villkor:
• Att materialet inte bryter mot upphovsrätten eller någon annan personlig rättighet eller äganderätt för tredje man.
• Att materialet kan användas för alla syften med skälig koppling till Liberos webbplats, en miniwebbplats från Libero och Liberoklubben utan begränsningar av upphovsrätten eller andra villkor.

Du förbinder dig att inte använda oanständigt eller stötande språk eller skicka in eller publicera material som är, eller kan vara, kränkande, grovt, hatfullt, inkräktande på någons integritet eller skadligt för andra användare (till exempel medlemmar, icke medlemmar och tredje man), skadligt för Essity:s affärsintressen, eller uppmuntrande av beteende som skulle utgöra ett brott mot det civilrättsliga ansvaret eller på annat sätt bryta mot någon lokal, nationell eller internationell lag eller bestämmelse.

Du förbinder dig också att inte skicka in eller publicera material som är skräppost eller icke godkänd reklam, till exempel uppmaningar till andra användare att köpa eller sälja produkter eller tjänster utan föregående skriftligt medgivande från Essity.

Essity förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra inlägg efter eget godtycke och utan förklaring om inlägget anses bryta mot webbplatsens regler.

Övervakning
Du är medveten om och godkänner att de personer som utsetts av Essity för att ansvara för och administrera Liberos webbplats har rätt att, efter eget godtycke och utan föregående meddelande, övervaka, granska, redigera, flytta och ta bort material som du har skickat eller publicerat på webbplatsen och kan neka dig att få publicera det på webbplatsen.

Essity förbehåller sig dessutom rätten att vidta åtgärder som de anser nödvändiga om du missbrukar Liberos webbplats eller inte följer de här reglerna, till exempel genom att utestänga dig från vissa delar av webbplatsen eller begränsa eller spärra din åtkomst till webbplatsen.

Användning av Liberos webbplats och Liberoklubben (inklusive Liberos forum)
Du förbinder dig att endast använda Liberos webbplats och Liberoklubben (inklusive Liberos forum) för lagliga ändamål.

Du förbinder dig också att inte avbryta eller störa verksamheten på Liberos forum eller andra diskussions- och frågesidor på Liberos webbplats, och att inte ändra eller manipulera information eller material på, eller med koppling till, Liberos webbplats och associerade miniwebbplatser.

Material som visas på Liberos webbplats
Informationen om graviditet och småbarn som tillhandahålls på denna webbplats samt Liberoklubbens app, är av allmän karaktär och skall inte ersätta läkarbesök eller annan medicinsk rådgivning. Essity kan inte hållas ansvariga för de beslut du fattar efter att ha tagit del av informationen.

Det är inte säkert att Essity intygar, stöder, godkänner, uppmuntrar, bekräftar eller samtycker till de kommentarer, åsikter, material eller påståenden som tillhandahålls av användarna av Liberos forum eller andra diskussions- och frågesidor på Liberos webbplats. Därför bör du inte förlita dig på dessa åsikter och råd eller annan liknande information.

Essity garanterar inte att material som visas på Liberos webbplats, och som har tillhandahållits av webbplatsens användare, har publicerats med tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Vi kan därför inte heller garantera att det materialet kan användas utan förbehåll.

På Liberos webbplats finns upphovsrättsskyddat material, varumärken och annan skyddad information, och allt innehåll på Liberos webbplats är upphovsrättsskyddat i sin helhet. Material på Liberos webbplats eller som du hämtar får endast användas av dig personligen.

Utan föregående skriftligt medgivande från Essity får du inte på något sätt använda material som du tillhandahållit från Liberos webbplats för kommersiellt bruk eller på annat sätt utan tillstånd, genom att till exempel publicera, återutsända eller distribuera det eller använda det på annat sätt, om det inte är tillåtet enligt upphovsrättslagen eller annan lag.

Skadeslöshet
Du förbinder dig att hålla Essity och bolagets anställda, distributörer, ombud och representanter skadeslösa och friskriva dem från alla krav och förpliktelser (till exempel avgifter) som kan uppstå när du skickar in material, om du använder material som du tillhandahållit från Liberos webbplats utan tillstånd eller om du bryter mot de här reglerna eller om någon annan person använder dina inloggningsuppgifter för att utföra något liknande.

Du accepterar att Essity inte ansvarar för och inte skall ha några förpliktelser mot dig, med avseende på material som publiceras eller tillhandahålls av andra.

Begränsning av skyldigheter
Liberos webbplats tillhandahålls i befintligt skick, utan garantier för innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls från eller via Liberos webbplats. Essity friskriver sig uttryckligen från alla garantier, uttryckliga och underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, garantier för allmän lämplighet, icke-intrång, korrekthet, tillförlitlighet och lämplighet för ett visst ändamål.

Oberoende av eventuell övervakning av innehållet eller annat material på Liberos webbplats som Essity kan välja att åta sig, ska Essity inte hållas ansvarigt för gallring, redigering eller utförande av annan kontroll av innehållet eller annat material, och du är medveten om att den typen av innehåll kan omfatta material som kan anses vara motbjudande, missledande, inkorrekt, olämpligt, stötande, pornografiskt eller anstötligt på andra sätt.

Essity ansvarar inte för och har inga skyldigheter att bevara innehållet på Liberos webbplats och kan ändra eller ta bort det efter eget godtycke.

Om du är under 16 år får du bara använda Liberos webbplats under tillsyn av en förälder eller förmyndare. Liberos webbplats och associerade webbplatser förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla tjänster, avsluta konton, ta bort och redigera innehåll samt göra avbeställningar efter eget godtycke.

Du friskriver härmed Essity från allt ansvar för krav som hör till innehållet och annat material som tillhandahållits från eller via Liberos webbplats, samt för den aktuella säkerheten eller sekretessnivån.

Liberopoäng
Liberos unika koder finns på alla Liberos blöjpaket. De unika koderna kan inte överföras och får endast lösas in av medlemmar i Liberoklubben som, för privat bruk, har köpt Liberos produkter med Liberos unika koder. Vi förbehåller oss rätten att begära bevis på inköpet och stänga av medlemmar från klubben vid misstanke om kodfusk. Vid en eventuell konflikt gäller Essity: s beslut.

Produktbeskrivningar
Liberos webbplats och associerade webbplatser strävar efter att vara så korrekta som möjligt. Men Essity garanterar inte att produktbeskrivningar och annan information på webbplatsen är korrekt, fullständig, tillförlitlig, aktuell och felfri. Om en produkt som Essity tillhandahåller inte uppfyller beskrivningen kan du bara returnera den till oss i oanvänt skick.

Informationen om graviditet och småbarn som tillhandahålls på denna webbplats samt Liberoklubbens app, är av allmän karaktär och skall inte ersätta läkarbesök eller annan medicinsk rådgivning. Essity kan inte hållas ansvariga för de beslut du fattar efter att ha tagit del av informationen.