Imorgonprojektet – vårt hållbarhetsarbete

Vi lovar att minska vår klimatpåverkan med 33%. Som företag har vi satt upp ytterligare tuffa klimatmål, med syftet att minska utsläppen av växthusgaser i linje med Parisavtalet.