Före och efter

Beforeandafter Hero

Vad händer före och efter användning?

Har du någonsin tänkt på hur materialen väljs ut till ditt barns blöjor? Eller var de hamnar efter att du har kastat dem i soptunnan... Eller kanske vad som kan göras i produktionen för att minska miljöpåverkan? Här berättar vi hur det fungerar.

Endast det bästa är gott nog…

Vi säkerställer att alla material vi använder är säkra och fria från skadliga kemikalier. Det som betyder mest för oss är att ditt barn mår bra. Alla material som vi använder i våra produkter är noggrant utvalda, av hög kvalitet och skonsamma för miljön. Och vi ser alltid till att våra leverantörer är lika noga med miljöaspekter, kvalitet och arbetsmiljö som vi.

Beforeandafter 1

Vi tar ansvar för helheten

För varje blöja vi tillverkar säkerställs att vi känner till hur våra produkter påverkar miljön under hela livscykeln. Vi kontrollerar och försöker minimera miljöpåverkan hela vägen från det första råmaterialet, under hela produktionen, transporten, användningen och även efter att den använda blöjan slängts i soptunnan.

Vet du var alla blöjor hamnar efter att du har kastat dem i soptunnan? Det gör vi. Om du till exempel bor i de nordiska länderna kommer de använda blöjorna att samlas in och sedan troligen förbrännas för att förse ditt samhälle med nödvändig fjärrvärme och el.*

* Förbränning för energiåtervinning. Sverige: 99 %, Danmark: 98 %, Norge: 95 %, Finland: 74 %. Källa: Eurostat. (Andel av allt hushållsavfall i landet, exklusive återvunnet material)

Vi fortsätter att hitta nya sätt att göra världen mer hållbar

Vi arbetar hela tiden hårt för att göra vår egen produktion mer resurseffektiv. Vi bygger våra maskiner och gör våra processer ännu smartare, för att ständigt bli bättre. Vi letar också hela tiden efter nya, bättre material för produkter och förpackningar, som även bidrar till bättre avfallshantering och resurseffektivitet. Vi vill också lära oss mer om återvinning av blöjor och kommer fortsätta arbeta med det framöver.

Beforeandafter 2