Vad vi gör

What we do hero image

Vad vi gör för en bättre morgondag

Hållbarhet handlar om helhetsperspektiv. För oss är det viktigt att skapa en långsiktig balans mellan människans och miljöns behov. Det är vår startpunkt.

Se vår hållbarhetsfilm

För ditt barns bästa – både idag och imorgon

Under årens lopp har vi lyckats göra våra blöjor tunnare, och idag har vi fått ner vikten med nästan en femtedel.* En tunnare blöja ger ditt barn mer rörelsefrihet. En lättare produkt är också bättre för miljön. Då används mindre resurser, avfallsmängden minimeras och transporterna blir effektivare.

Det är bara några exempel på hur vi har lyckats förbättra våra blöjor och göra livet lite bättre för dig, ditt barn och vår planet.

* Vi har minskat produktvikten med 19 % sedan 2008, vilket minskar avfallsmängden och den onödiga resursförbrukningen. Ändringarna i produktvikten är genomsnittsvärden som bygger på livscykelbedömningar för babyprodukter.

Vikten av hållbarhet

Det säger sig självt att det finns mycket kvar att göra för att bidra till minskad klimatpåverkan. Det här är bara några av de saker vi gör.

 • Ett löpande arbete för en ännu mer energieffektiv produktion
 • Förpackningar med en större mängd förnyelsebart och återvunnet material
 • Smart produktdesign som gynnar bebisar, föräldrar och miljön
 • Råmaterial från mer hållbara källor
 • Inga giftiga eller onödiga kemikalier
 • Dela våra kunskap om föräldraskap, hälsa och hygien
 • Minska avfallsmängden
 • Aktivt ge föräldrar stöd som gör deras föräldraskap enklare
Sustainability sea

Hållbarhet har vi jobbat med sedan länge

 • Vi har minskat vårt koldioxidavtryck med 16% för byxblöjor och 25% för öppna blöjor sedan 2008*
 • Våra blöjförpackningar består nu av 60% återvunnen plast. Genom att använda återvunnen plast reducerar vi onödigt avfall, sparar på resurser och minskar på koldioxidutsläppet.
 • 100% av elen i våra fabriker kommer från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Den elen ger lägre koldioxidavtryck än el från icke förnybara källor som olja, naturgas och kol. Den el vi använder i våra fabriker köper vi externt. Förnybar el köps med certifikat för ursprungsgarantier. Dessa certifikat utfärdas av externa institut, till exempel European Electricity Certification System (EECS), som garanterar ett trovärdigt system. Genom detta arbete stödjer vi utvecklingen av förnybar el på alla marknader.
 • Vi har minskat produktvikten med 19% sedan 2008, vilket minskar avfallsmängden och den onödiga resursanvändningen**
 • 100% av den trämassa som används i våra blöjor har certifieringen FSC® Chain of Custody
 • 2022 lanserar vi en ny klimatsmart produkt - Libero Touch hybridblöja. Till skillnad från en vanlig blöja, har den här två delar – en tvättbar textilbyxa som återanvänds och ett absorberande engångsinlägg. Det innebär att du använder och slänger mindre material. Dessutom minskar antalet transporter av material. Sammantaget får Libero Touch Hybrid 35 % lägre klimatpåverkan jämfört med en vanlig blöja från Libero.

*Baserat på livscykelanalys utförd av Essity och verifierad av IVL Svenska Miljöinstitutet AB 2017
**Ändringarna i produktvikten är genomsnittsvärden som bygger på livscykelbedömningar för babyprodukter

Vad menar vi med klimatpåverkan?

När vi talar om klimatpåverkan menar vi den totala mängden växthusgaser som släpps ut i atmosfären till följd av aktiviteter som är kopplade till produktion, användning och avfallshantering i samband med våra produkter.

Vi gör livscykelbedömningar löpande, som vi använder för att beräkna vår klimatpåverkan. Resultatet hitintills visar att våra ansträngningar har lönat sig.

Men vi nöjer oss inte med det. Vi har många tankar och idéer kring hur vi ska minska vår klimatpåverkan ytterligare. Det är en tuff utmaning som vi har framför oss, men vi är säkra på att vi tillsammans kan göra skillnad. Så att våra barn ska kunna växa upp på en jord som mår bra även imorgon.

Libero är en del av en större familj

Libero grundades 1980 i Sverige, men redan flera årtionden tidigare började vi undersöka hur vi kan erbjuda de bästa och mest skonsamma blöjorna för barn i Norden. SCA har sedan dess bytt namn till Essity.

Idag ingår Libero i den stora Essity-familjen med många varumärken och produkter i många olika kategorier. Essitys hållbarhetsarbete inbegriper alla produkter vi producerar. Om du vill veta mer om vår strategi och våra mål och framgångar kan du läsa mer här