Syftet med Imorgonprojektet

Imorgonproject image

Manifestet för imorgon

Vi på Libero jobbar med barn varje dag. Därför är klimatet och framtiden viktiga frågor för oss. Historiskt har vi gjort mycket. Vi var först i Norden med Svanenmärkta blöjor och FSC®-certifiering. Certifieringen innebär att vi bidrar till ett ansvarsfullt skogsbruk. Och vi har redan minskat vår totala klimatpåverkan genom att jobba hårt med smartare design, val av material, att reducera mängden spill och transporter. Men det räcker inte. Som företag har vi nu satt upp tuffa klimatmål, med syftet att minska utsläppen av växthusgaser i linje med Parisavtalet.

Imorgonprojektet bygger på att vi på Libero, tillsammans med dig som förälder, försöker göra saker ännu bättre. Genom att utforska nya tankar och idéer. Allt för att bidra till att den globala uppvärmningen håller sig under en kritisk nivå, så att våra barn ska kunna växa upp på en jord som mår bra även imorgon.

Ta en titt på vår Imorgonfilm

Vad säger andra föräldrar om framtiden för sina barn

Annelie och Loui

Chanelle och Isaac

Emma och Elliot

Simon och Matteo