bloodgroups_image

Blodgrupper hos gravida och barn

Vilken blodgrupp fostret kommer få är ärftligt och bestäms av de biologiska föräldrarnas blodgrupper. Men det är inte så lätt som att barnet ärver dem rakt av - utan blodgrupper är komplexa och det händer då och då att bebisen inte har samma som sina föräldrar. Ibland kan det ställa till det, om den som är gravid är Rh-negativ.

Blodgrupper delas in i A, B och 0 och har du koll på vilken din och din partners är kan du få någorlunda koll på vilken av dem er bebis kommer få. Genetiken har nämligen ganska klart för sig vilka av de olika blodgrupperna som kommer slå igenom: A och B är dominanta gener medan 0 räknas som en recessiv gen, alltså att den har mindre chans att slå igenom.

Hur ärvs blodgrupper?

Det enklaste sättet att klura ut vilken blodgrupp bebisen kommer få är att kika i tabellen över blodgrupper och ärftlighet:

Föräldrars blodgrupp Barnet får blodgrupp
0 och 0 0
0 och A A eller 0
0 och B B eller 0
0 och AB A eller B
A och A A eller 0
A och B A, B, 0 eller AB
A och AB A,B eller AB
B och B B eller 0
B och AB A, B eller AB
B och AB A, B eller AB
AB och AB A, B eller AB

Förutom A,B och 0 så finns det också en annan mycket viktig parameter som dyker upp, den så kallade rhesusfaktorn.

Olika blodgrupper och Rh-faktorn

Våra blodgrupper kan alltså - förutom att vara A, B eller 0 - även vara med eller utan rhesusfaktorn där med, alltså Rh-positiv, är det vanligaste. Den som inte har denna rhesusfaktor i blodet klassas som Rh-negativ. Vid varje inskrivning hos MVC tas blodprov för att se vilken blodgrupp som gäller så att man kan vara förberedd och med stor sannolikhet förekomma problem.

I de få fall som barnet i magen ärver en Rh-positiv faktor av den andra föräldern kommer barnmorskan hålla ordentligt koll för att se så att blodet inte blandas med barnets så länge det huserar i magen. I sällsynta fall kan det läcka över Rh-positivt blod från fostret till den som är gravid, vilket gör att det Rh-negativa blodet börjar bilda antikroppar - något som kallas immunisering.

Immunisering och behandling

En immunisering påverkar inte den som är gravid, så det finns inga symptom att hålla utkik efter. Däremot kan fostret få blodbrist. Beroende på var man bor så ser behandlingen olika ut, men det finns läkemedel mot immunisering man kan få. Är det så att blodbanorna mellan gravid och foster blandats så får man istället komma till specialistmödrarvård där man noggrant följer antikroppsnivåerna och barnets mående under resten av graviditeten.

Förlossning med olika blodgrupper

För de få som har utvecklat antikroppar kommer förlossningen sättas igång kring vecka 38. När bebisen kommit görs PKU-test och de vanliga undersökningarna. Det kan vara så att det lilla barnet kan behöva ljusbehandling för att minska risken för att det får gulsot, vilket är vanligare om det är olika blodgrupper inblandade. I sällsynta fall kan det behövas nytt blod till barnet. För de som inte har antikroppar kommer förlossningen gå till precis som vanligt.

Faktagranskad av Anna Falkenström och Sofie Gustafsson, legitimerade barnmorskor

welcome-bag-480x360

Få en gratis välkomstgåva!

Bli medlem nu!

Dela artikel