App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera

Namnguide

Alice och Noah populäraste namnen 2020

Alice och Noah var de mest populära namnen som gavs till nyfödda flickor respektive pojkar under 2020. Alice är det mest populära flicknamnet för femte året i rad medan Noah för första gången toppar listan över det mest populära pojknamnet.

Det vanligaste flicknamnet under 2020 var Alice som gavs till 794 flickor. Alice har varit populärt under flera år, namnet har funnits på topp tio-listan sedan 2005 och det är nionde gången namnet toppar listan som årets vanligaste namn givna till nyfödda. Maja var näst vanligast med totalt 670 namngivna flickor. Sedan 2000 har Maja flertalet år funnits med på topp tio-listan och har tidigare toppat den tre gånger.

Det tredje vanligaste namnet var Elsa, 643 flickor fick det namnet under 2020. Även det namnet har flera gånger sedan 2008 funnits med bland de tio vanligaste namnen och har tidigare toppat listan två gånger. Namnet klättrar från plats elva förra året till årets tredje plats.

Under 2020 var det vanligaste pojknamnet Noah, som gavs till 758 pojkar. Noah har senaste fyra åren funnits med på topp tio-listan, men intar nu förstaplatsen för första gången. William innehar andraplatsen med 742 namngivna pojkar, William har tidigare toppat listan åtta gånger och funnit med på topp tio-listan sedan 1999.

Det tredje vanligaste namnet är Hugo som gavs till 712 pojkar. Även detta namn har varit populärt under många år och funnits med på topp tio sedan 2005. Namnet klättrar från plats sex förra året till årets tredjeplats.

image

Nyfödda efter tilltalsnamn namngivningsåret 2020, topp 10

Plats 2020 Plats (2019) Flicknamn Antal Plats 2020 Plats (2019) Pojknamn Antal
1 (1) Alice 794 1 (5) Noah 758
2 (4) Maja 670 2 (3) William 742
3 (11) Elsa 643 3 (6) Hugo 712
4 (3) Astrid 607 4 (1) Lucas 709
4 (8) Wilma 607 5 (2) Liam 698
6 (13) Freja 596 6 (8) Oscar 671
7 (2) Olivia 587 7 (7) Oliver 649
8 (20) Selma 578 8 (10) Matteo 646
9 (9) Alma 577 9 (4) Elias 642
10 (7) Ella 575 10 (9) Adam 602

Nya populära namn

Flicknamnen Elsa, Freja och Selma är nytillkomna på topp tio-listan sedan 2019. Selma finns med på topp tio för första gången någonsin, medan Elsa och Freja tidigare år även haft en plats i listan. De namn som tvingades lämna plats på topp tio var Lilly, Vera och Ebba.

Zoe, Ilse, Belle, Ayla och Idun är nya på flickornas topp 100-lista. Namnen som fick lämna plats för de nya var Wilda, Bella, My och Victoria.

Nya namn på pojkarnas topp 100-lista är Jonathan, Alvar, Ted, Björn, Otis och Svante. Namnen Kevin, Ville, John, Ibrahim och Thor lämnade topp 100.

Björn ökade mest i popularitet

Pojknamnet Björn ökade mest i popularitet jämfört med föregående år. Namnet gavs till 139 pojkar under 2020, vilket är en ökning med 93 procent jämfört med föregående år. Bland flickorna var det namnet Bonnie som ökade mest i popularitet. Det gavs till 191 flickor under 2020, vilket är en ökning med 41 procent jämfört med föregående år.

Namnen som procentuellt minskade mest i popularitet var Wilmer för pojkarna och Bianca för flickorna. Det var 188 pojkar som fick namnet Wilmer under 2020, vilket är en minskning med 24 procent jämfört med föregående år. Namnet Bianca gavs till 130 flickor, vilket är en minskning med 31 procent jämfört med föregående år.

Unika namn och stavningar

Sen namnstatistiken startade år 1998 så har antalet barn som får något av de mest populära namnen minskat. För flickorna var det cirka 85 procent fler som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2020. För pojkarna är skillnaden något mindre, det var cirka 74 procent fler som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2020.

I dag verkar det som att föräldrar i större utsträckning vill ge sitt barn ett mer unikt namn. Om namnet i sig inte är helt unikt kan stavningen vara det. Ett namn kan stavas på flera sätt och vissa namn har många olika stavningar. I topplistorna för nyfödda räknas olika stavningar av ett namn som samma namn. Det vill säga att barn som fått till exempel namnet Lucas eller Lukas redovisas tillsammans.

Om varje unik stavning av alla namn räknas, gavs 7 045 olika namn till 54 755 flickor under 2020. Fler pojkar än flickor blev namngivna, 58 625 stycken, men namnvariationerna var färre, 6 594 stycken.

Det finns många unika namn och stavningar av namn. Under 2020 var det 4 489 flickor och 4 199 pojkar som fick ett helt unikt namn eller stavningen av det. 

image

Toppnamnen i länen

Flicknamnet Elsa var det mest populära namnet för nyfödda i sex av landets 21 län. I övriga län varierar det en del vilka namn som var mest populära. Flicknamnen Signe, Märta och Lilly är vanligaste namnen i några län men återfinns inte på topp tio för riket.

Det varierar även en del vilka pojknamn som var mest populära i olika län. Liam var det pojknamn som populärast i flest län, det toppade fem av landets 21 län. Pojknamnen Adam, Alfred, Harry, Oliver, Walter, Leon och Frans är vanligast i vissa län men återfinns inte på topp tio för riket.

Vanligaste tilltalsnamnet för nyfödda namngivna 2020 efter län

Län Flicknamn Antal Pojknamn Antal
Blekinge Elsa 18 Adam 14
Dalarna Signe 29 Oliver 24
Gotland Alice/Märta[1] 6 Alfred 6
Gävleborg Selma 27 William 24
Halland Elsa 31 Matteo/Liam[1] 35
Jämtland Maja/Wilma[1] 14 Harry/Alfred/Oliver[1] 13
Jönköping Elsa 31 Liam 33
Kalmar Elsa 24 Hugo 21
Kronoberg Elsa 25 Liam 22
Norrbotten Alice 26 Walter 29
Skåne Alice 109 Elias 118
Stockholm Olivia 174 Noah 229
Södermanland Alice 28 Liam 23
Uppsala Freja/Maja/Selma[1] 32 Hugo 39
Värmland Signe 24 Alfred/Hugo[1] 22
Västerbotten Selma 27 Liam 30
Västernorrland Lilly 23 Leon/Lucas[1] 25
Västmanland Elsa 25 Frans 27
Västra Götaland Alice 137 Noah 143
Örebro Maja 24 Lucas 28
Östergötland Maja/Wilma[1] 37 Walter 39
1) Delad förstaplats

Definitioner och förklaringar

Namnstatistiken har framställts från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Statistiken avser tilltalsnamn givna under 2020. Då anmälan om förnamn för barnet skall göras till Skatteverket senast tre månader efter barnets födelse avser statistiken nyfödda under 2020 och även under slutet av 2019. I statistiken för 2020 är det 12 procent av de nyfödda namngivna flickorna och pojkarna som föddes under 2019. Namnen i topplistorna redovisas under den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

De namn som ökat snabbast respektive minskat mest på 2020 års topplista är beräknat som procentuell förändring mellan 2019 och 2020.

Källa: Statistiska centralbyrån

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...