App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera
close

Hemma med barnet - efterkontroll och samtal

Efter förlossningen erbjuds du en efterkontroll hos din barnmorska på mödravården. Det brukar vara lämpligt 8-12 veckor efter att du fött. Har du varit med om en komplicerad förlossning eller ett kejsarsnitt får du också träffa en läkare.

Här får ni, om du har en partner som är med, eller du själv en möjlighet att prata om allt du gått igenom. Ni/du kan tillsammans med barnmorskan gå igenom allt som hänt under förlossningen. Du får berätta om dina upplevelser, ställa frågor och eventuellt titta i din journal. Det är viktigt att få prata om det som hänt.

Kanske gick förlossningen helt utan komplikationer men de flesta kvinnor har ändå ett behov av att gå tillbaka i händelseförloppet, om och om igen. Redan innan du går hem från BB får du oftast också prata med barnmorskan som förlöste dig och gå igenom vad som hände och ställa de frågor som du eventuellt har. Det kalla post-partumsamtal.

Att föda barn – en upplevelse som förändrar livet för alltid
Att föda barn är en stark upplevelse som kommer att prägla dig för resten av ditt liv. Känslor som förväntan, lycka, styrka och lättnad mår de flesta kvinnor väl av att få sätta ord på. Självklart också negativa känsloupplevelser som oro och rädsla, besvikelse och ibland sorg. Det är bra om man får möjlighet att sätta ord på alla de känslor som väckts av förlossningen.

Gå igenom den egna förlossningsjournalen
Det är också betydelsefullt att med journalens hjälp reda ut oklarheter, få hjälp att förstå och få möjligheten att ställa frågor. Om inte annat kan det kännas som en styrka att ha gjort det inför en eventuell ny graviditet och ännu en förlossning. Efterkontrollsamtalet kommer av naturliga skäl också in på hur tiden efter förlossningen har varit. Du har upplevt en stor omställning i livet på den korta tid som förflutit sedan ni kom hem från BB.

Efterkontroll och undersökning
Vid efterkontrollen undersöker man ditt underliv för att se att det har läkt och att allt fungerar normalt igen. Man tar också upp frågan om preventivmedel. Förutom kondom kan en ammande kvinna i dag välja p-piller av typen minipiller. De innehåller bara ett hormon, gestagen och påverkar inte mjölkproduktionen eller barnet.

Du kan också välja hormonspiral, kopparspiral eller p-spruta. Det kombinerade p-pillret, p-plåster och p-ringen som innehåller östrogen måste du vänta med tills du slutat amma, om du gör det. LAM. Amenorrhea Method, LAM. kan också vara ett bra alternativ det första halvåret.

Nu börjar det nya livet med barnet
Efterkontrollen brukar för de flesta kännas som ett avslut på den långa graviditeten och förlossningen med alla dess förberedelser och tankar. Att få bekräftat, både känslomässigt och fysiskt det man upplevt, kan vara viktigt. Nu är det gjort, du har klarat den stora händelsen. Nu börjar det nya livet med barn och familj.
Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...