App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera
close

Havandeskapsförgiftning - symptom och behandling

De vanligaste tecknen på havandeskapsförgiftning även kallat preeklampsi är att man får högt blodtryck och protein i urinen. Detta märker du vanligen inte själv utan det upptäcks vid kontroll hos barnmorskan på MVC.

De flesta som får havandeskapsförgiftning får en lindrig form, men det kan utvecklas och bli både allvarligt och akut och är därför viktigt att noga övervakas.

Det är vanligast att man drabbas i slutet av graviditeten, efter graviditetsvecka 34. Anledningen till att en del mammor drabbas av havandeskapsförgiftning är inte helt klarlagd och forskning pågår. Men mycket tyder på att du blir överkänslig mot partiklar från fostret och moderkakan. Havandeskapsförgiftning är en vanlig orsak till för tidig födsel och till att barnet inte växer normalt.

Så upptäcks havandeskapsförgiftning

Om havandeskapsförgiftningen upptäcks innan blodtrycket har stigit för mycket och innan barnet har blivit alltför påverkat är risken för komplikationer liten.

 • Den som är gravid får regelbundet lämna urinprov och mäta blodtryck hos barnmorskan. Man undersöker då om det finns äggvita i urinen och att blodtrycket ligger stabilt och inom rätt  nivå.
 • Om barnmorskan misstänker en havandeskapsförgiftning får den gravida träffa en läkare. Olika prover tas och ultraljud görs för att göra rätt bedömning och därefter sätta in eventuell behandling.
 • Läkaren avgör om det räcker med ett återbesök eller om det blir aktuellt att bli inlagd på sjukhus för mer noggrann övervakning.
 • Man blir oftast sjukskriven vid en havandeskapsförgiftning för att kunna vila och ta det lugnt.

Symptom som kan visa på en havandeskapsförgiftning

 • Protein i urinen
 • Högt blodtryck - över 140/90
 • Ödem – svullna händer, fötter och ansikte
 • Stor viktökning på kort tid
 • Huvudvärk
 • Synproblem, till exempel flimmer för ögonen
 • Smärtor i övre delen av buken, under revbenen eller i ryggen

Det här kan ge ökad risk för att få havandeskapsförgiftning

 • Högt blodtryck
 • Diabetes
 • Tidigare havandeskapsförgiftning
 • Mamman eller en syster har haft havandeskapsförgiftning
 • En bakomliggande njursjukdom
 • Övervikt
 • Sjukdom relaterad till immunförsvaret
 • Graviditet med flera barn
 • Assisterad befruktning som IVF eller äggdonation

Behandling av havandeskapsförgiftning

Det första steget i behandlingen av havandeskapsförgiftning är att låta den gravida kvinnan vila och undvika stress i alla former för att på så vis sänka blodtrycket.
Det är också viktigt att följa rekommendationer och gå på kontroller för att undvika att bli allvarligt sjuk.
Om blodtrycket är för högt kan man få medicin mot det och man brukar då ofta bli inlagd på sjukhus.
I allvarliga fall kan det bli aktuellt att förlösa barnet i förtid.
Läs mer om att sätta igång förlossningen eller kejsarsnitt.

Efter förlossningen blir kvinnan ofta frisk inom en vecka

När barnet har fötts återgår oftast mammans blodtryck och urin till sina normala värden, och svullnaden går ned. Kvinnan blir ofta helt frisk inom en vecka. Man ska dock fortsätta mäta mammans blodtryck under en tid för att kontrollera att det förblir stabilt.

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...