190912_libero_cf3_063_desktop

Månad 7

Ditt Barn

Ännu livligare drömmar

På det här stadiet kan barnets sömn bli orolig. Barnet håller kanske på att få tänder, och ett förbättrat visuellt minne ger livligare drömmar. En del barn börjar även bli mer rörliga runt den här tidpunkten. De försöker ta sig runt genom att krypa, kana, glida på rumpan eller gå på händer och fötter. Andra nöjer sig med att sitta stilla och är uppslukade av andra intressen.

Förälder

Barnets sömn och barnsäkert

Hur sover barnet om natten? Lite oroligt? Vaknar det för ofta? På libero.se finns några tips som kan hjälpa till. I samma ögonblick som barnet börjar visa tecken på att vilja se sig omkring är tiden inne att barnsäkra hemmet. Lägg dig på alla fyra. Lägg märke till allt som man kan dra i eller pilla på och alla föremål inom räckhåll för barnet, som kan gå sönder. Barnet är här för att stanna, så flytta undan allt som ni är oroliga för utom räckhåll så undviker ni onödig stress.