cesarean1_image

Att föda med kejsarsnitt

Ett kejsarsnitt kan antingen vara planerat eller utföras som en akut operation om förlossningen inte riktigt går som planerat. 

Idag föds ungefär var sjätte barn i Sverige genom kejsarsnitt av vilka knappt hälften är planerade. Oftast är den blivande mamman fullt vaken under ingreppet, men i mycket akuta fall utförs operationen under narkos.

Finns det risker med kejsarsnitt?

Vid en helt normal graviditet är det i allmänhet bäst, för både barn och mamma att föda vaginalt. Risken för blödningar eller infektion i såret är nämligen lite större efter kejsarsnitt. Sen kan också barn som föds med kejsarsnitt ibland få problem med andningen och behöva ligga i kuvös eller få extra syrgas under en tid.

Det görs dock många kejsarsnitt varje dag och även om det som sagt finns viss risk för komplikationer så går det i de allra flesta fall bra.

När blir det ett planerat kejsarsnitt?

Det finns lite olika skäl till varför man väljer att göra ett planerat kejsarsnitt, de vanligaste är:

  • Barnet ligger i så kallad sätesbjudning, med rumpan nedåt.
  • Barnet är mycket stort.
  • Man väntar tvillingar eller trillingar och har en komplicerad graviditet.
  • Moderkakan blockerar modermunnen så att barnet inte kan födas vaginalt.
  • Vid vissa fall av havandeskapsförgiftning.
  • Ett alltför smalt bäcken.
  • Tidigare skador eller operation i underlivet.
  • Två tidigare förlossningar med kejsarsnitt.
  • Vid stark förlossningsrädsla kan man eventuellt bli beviljad planerat kejsarsnitt, men det skiljer sig sjukhus emellan.

Ska det göras ett kejsarsnitt som är planerat så brukar det göras mellan 4 och 10 dagar innan beräknad födelse, alltså i vecka 38 eller 39.

När blir det ett akut kejsarsnitt?

Ett akut kejsarsnitt görs om det händer något under förlossningen som gör att barnet måste tas ut så snabbt som möjligt. Det kan till exempel handla om att barnets huvud inte har fixerats rätt i bäckenet. En annan orsak kan vara syrebrist hos barnet.
I de flesta fall utförs kejsarsnitt, även ett akut med regional bedövning i form av en ryggbedövning. Den bedövar från bröstet och ner, så att man kan förbli vid medvetande under operationen och ha möjlighet att få hålla barnet så snart det kommit till världen.
Är det däremot så att man tvingas göra ett kejsarsnitt väldigt snabbt – ett så kallat urakut eller omedelbart kejsarsnitt – eftersom situationen bedöms vara ännu mer akut, blir man istället sövd och sover när barnet föds.

Hur går ett kejsarsnitt till?

Ett kejsarsnitt är en operation och genomförs därför i en operationssal. Magen ska vara tom, dropp sätts in, håret vid bikinilinjen rakas bort och en kateter - en liten plastslang - förs in i urinblåsan. Sedan kommer en narkosläkare och lägger en ryggbedövning. Det betyder att man kan vara vid fullt medvetande under operationen. Men man slipper se ingreppet eftersom ett skynke sätts upp vid magen. När bedövningen verkat påbörjas operationen. Läkaren lägger ett horisontellt ”bikinisnitt” och bara några minuter senare lyfts barnet upp ur livmodern - själva födseln är klar! Mår barnet bra får man hålla det och hälsa det välkommet till världen! Under tiden barnet ligger vid bröstet syr kirurgen igen operationssåret.

Efter kejsarsnittet

Barnmorskan hjälper till att gå på toaletten och kissa - en funktion som man vill ha koll på kommer igång efter bedövningen. Eftersom operationssåret ömmar får man smärtstillande medicin efteråt. Att så snart som möjligt stå upp och röra på sig är bra för kejsarsnittets läkning och en viktig del av eftervården. Att gå omkring kan i sig bidra till att smärtan minskar, återhämtningen går snabbare och risken för blodpropp minimeras. Men var försiktig och undvik varje form av lyft.

Vanligtvis blir man utskriven från sjukhuset efter två dagar, eller när det känns som man är redo för det. Det beror lite på vilket sjukhus, hur barnet mår och förloppet efteråt när man får komma hem efter kejsarsnitt. Efter kejsarsnittet blir man inte sjukskriven, utan det räknas som en rutinförlossning och omställningen att uppleva de första dagarna hemma med en liten bebis är precis lika svindlande oavsett hur den lille kommit till världen.

Hur många kejsarsnitt kan man göra?

Om man vill ha fler barn efter man fött med kejsarsnitt går det ofta bra att föda nästa vaginalt, det beror lite på orsaken bakom kejsarsnittet. En barnmorska eller läkare kan råda om vad som passar. Gränsen för hur många kejsarsnitt man kan göra är individuell och beror på hur livmodern ser ut efter varje ingrepp, ärrvävnaden ökar nämligen för varje operation vilket gör att livmodern kan bli för svag för att kunna bära ett barn till. Men oftast avråder man från att föda vaginalt efter två kejsarsnitt.

Faktagranskad av Sara Bergman, legitimerad barnmorska

welcome-bag-480x360

Få en gratis välkomstgåva!

Bli medlem nu!

Dela artikel