Hudfakta

Huden är helt fantastisk och så känslig

Det finns massor att veta om barns hud, och i hela hudskolan kommer du att guidas igenom bra information efter olika teman. I det här avsnittet går vi till grunden med hur huden fungerar och varför barns hud är så känslig.

Barns hud är tunnare

Ditt barns hud är känsligare och tunnare än din – faktiskt bara hälften så tjock. Vätskenivån i huden hos barn är högre, men de har svårare att behålla sin vätskebalans. Alla människor är beroende av en stabil vätskenivå och huden är det skal som skyddar oss från avdunstning. Torr hud är inte lika tät och har svårare att förhindra avdunstning och uttorkning.

Är du en hudexpert?

Gör vårt quiz och se vad du kan om babyhud. Klarar du alla frågor belönas du med 100 poäng att användas fritt i Liberoklubbens poängshop.

Huden är ditt barns största organ

Huden är inte bara ett skal, det är faktiskt också ett organ – kroppens största dessutom. Huden hjälper ditt barn att bland annat hålla värmen och vätskebalansen, den skyddar mot bakterier och andra yttre påfrestningar. Och den är ett sinnesorgan.

Hudfakta 01

Stora skillnader på din och din bebis hud

Det låter kanske lite konstigt, men ditt barns hud är cirka fem gånger större i förhållande till dess vikt än huden på dig som är vuxen. Därför har hudens hälsa ännu större betydelse för ett litet barn än för en vuxen.

Huden befinner sig i ständig utveckling

Under de närmaste åren kommer ditt barns hud att förändras väldigt mycket. Immunförsvaret är inte färdigutvecklat, din bebis hud är hälften så tjock, vätskenivån i huden är högre hos barn (men de har svårare att hålla vätskebalansen), nyfödda barns svettkörtlar och temperaturreglerande egenskaper är i princip inaktiva och pH-värdet är annorlunda.

Bebishud har ett annat pH-värde

Ditt barns hud är, som sagt, annorlunda än din på många sätt. Bland annat är hudens pH-värde lägre hos barn jämfört med vuxna. Detta värde ändrar sig efterhand som barnet växer. Bara under barnets första 30 dagar sjunker pH-värdet i huden från 6,3 till runt pH 4,7. Det vill säga att värdet blir surare. Använd därför hudvårdsprodukter som är anpassade för barn så att du vet att det blir rätt.

Hudfakta 02

Hudens funktioner

Huden består av 3 lager som alla har olika uppgifter:
1. Överhuden - Skydd mellan inre och yttre miljö
2. Läderhuden - Blodkärl, nervtrådar och känsel
3. Underhuden - Fettvävnad, temperaturkontroll och stötdämpning

Överhudens yttersta skikt kallas hudbarriären eller hornlagret, och består av döda hudceller och fett. Överhuden är som en flexibel mur – där hudcellerna är tegelstenarna och fettlagret är det som kittar allt samman och gör det tätt och elastiskt. Pigmenten som skyddar mot solens ultravioletta strålning finns i överhuden. Om fettlagret skadas eller tunnas ut kallas det att huden är torr. Torr hud är känsligare för exempelvis infektioner.

I läderhuden finns känselceller, blodkärl, lymfkörtlar, hårsäckar, talgkörtlar och svettkörtlar. Den består av bindväv som är mycket stark och elastisk. Blodcirkulationen i läderhuden är mycket viktig för att vi ska hålla temperaturen.

Underhuden består av en mer porös bindväv och fett. Underhuden varierar från att vara 2-10 mm tjock hos en mager person till 10 cm hos en tjock person. Fettet är värmeisolerande och stötdämpande. Det fungerar också som en energi- och vätskereserv.

Hudfakta 03