App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera
close

Undersök din fertilitet

Ett av sex par som vill ha barn får problem med ofrivillig barnlöshet. En orsak kan vara att fertiliteten är nedsatt - hos kvinnan, mannen eller båda. En fertilitetsutredning kan ge svar på varför det inte sker en befruktning.

Normalt tar det ett eller högst ett par år från det att man börjat försöka få barn till dess att kvinnan blir gravid.

Ibland blir kvinnan inte gravid trots år av idogt försökande. Om man misstänker att fertiliteten är nedsatt brukar både mannen och kvinnan få gå igenom en utredning. I de fall där man hittar en faktisk orsak till att det inte blir några barn visar sig problemet ligga hos kvinnan i ungefär vart tredje fall, hos mannen i vart tredje och hos både mannen och kvinnan i den sista tredjedelen.
Läs också:
Öka chansen att bli gravid  
Ofrivillig barnlöshet
När det är svårt att bli gravid igen
Adoption

När är det dags att påbörja en fertilitetsutredning?

Om kvinnan är under 36 år så brukar man ge rådet att försöka med oskyddat sex vid ägglossning i ett år. Undersökningar visar att det är ungefär cirka 30 procents chans att bli gravid i varje cykel. Därför kan det ibland behövas många försök även om ni prickar rätt dagar.

Om kvinnan är över 36 år behöver man inte skjuta upp besöket hos gynekologen ett helt år, utan kan söka tidigare. Och i sådana fall där det finns medicinska skäl till att ni inte kommer att kunna få barn ihop eller där man redan från början vet att det kan vara svårt, kan ni också söka hjälp med en gång. Detsamma gäller lesbiska par som lever tillsammans och önskar få barn.

Fertilitetsutredningen kan delas in i tre delar

• Ägglossningen kontrolleras.
Att spermierna når ägget i rätt tid är en förutsättning för att en befruktning ska kunna ske. Kvinnans ägglossningscykel kartläggs för att kunna pricka samlag under rätt dagar. Ägglossningen kan kontrolleras genom blodprov som mäter hormonnivåerna, ultraljudsundersökningar som följer äggens mognad, ägglossningsstickor och den klassiska termometern. En vanlig åtgärd som gynekologer rekommendera kvinnor som söker för barnlöshet är ett hormon som garanterar ägglossning. För många räcker detta för att bli gravid.

• Kvinnans livmoder och äggstockar undersöks.
Först görs en ultraljudsundersökning via slidan för att titta efter fysiska hinder i underlivet. Senare tillförs kontrastmedel, och om något misstänkt upptäcks genomförs en titthålsundersökning. Många blir faktiskt gravida efter undersökningen av äggledarna med kontrastmedel. Det kan bero på att kontrastmedlet sköljer rent äggledarna och tar bort eventuella blockeringar.

• Mannens sperma undersöks.
Ett enkelt spermaprov kan ge mycket information. Gynekologen bedömer kvalitén på spermierna. Det ska helst finnas fler än 20 miljoner spermier per milliliter. Fler än hälften av dessa bör vara riktigt pigga och rörliga för att spermiekvaliteten ska anses normal. Aktiviteten mäts genom ett så kallat swim-up-test. Då får sperman stå en stund i ett provrör med näringslösning, sedan beräknar man hur många spermier som har lyckats simma upp till lösningens övre lager.
Ibland får mannen även lämna ett blodprov.

Infertilitet hos mannen

Nedsatt fertilitet eller infertilitet hos mannen kan bero på:
• Medfödda faktorer såsom kromosomavvikelse.
• Miljöpåverkan, till exempel strålning, cellgifter, läkemedel eller rökning.
• Tidigare infektion, till exempel klamydia.
• Kronisk sjukdom, till exempel diabetes.

Om mannens spermier bara är lite långsamma kan det eventuellt behövas en inseminering hos kvinnan av mannens spermier för att de ska nå ägget. Spermier från ett spermaprov som koncentrerats skickas in i rätt ögonblick via en tunn plastslang. Spermierna slipper därmed simma så långt för att nå ägget. Om proverna visar att mannen saknar spermier kan insemineringen göras med spermier från en donator.

Infertilitet hos kvinnan

Nedsatt fertilitet eller infertilitet hos kvinnan kan bero på:
• Problem med ägglossningen eller äggstockarnas förmåga att producera ägg. Det är den vanligaste orsaken till utebliven graviditet. Hormonrubbningen PCOS, polycystiskt ovariesyndrom, gör exempelvis att äggen inte utvecklas så mycket att det blir en ägglossning. Ett symtom är då uteblivna eller mycket glesa menstruationer.

• Problem med äggledarna, till exempel sammanväxningar efter infektion, klamydia eller gonorré.

• Endometrios, en sjukdom som gör att livmoderslemhinnan förekommer där den inte ska vara - utanför livmodern, på bukhinnan, äggledarna eller i äggstockarna eller ibland i tarmen.

• Problem med livmoderhalsen, polyper eller muskelknutor i livmodern är mindre vanliga orsaker.
Flera av dessa tillstånd kan åtgärdas genom operation. En kirurgisk behandling kan antingen göras för att lösa problemet, eller som förbehandling vid provrörsbefruktning/IVF för att möjliggöra en planerad graviditet.

Oförklarad barnlöshet

I mer än vart tionde utredning kommer man aldrig fram till vad problemet beror på. Det kallas oförklarad barnlöshet.
Det finns en rad olika behandlingar vid ofrivillig barnlöshet, bland annat provrörsbefruktning/IVF som ofta är ett första alternativ. Metoden kan användas vid alla typer av ofrivillig barnlöshet. Att adoptera ett barn är en annan lösning.

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...