when-you-have-difficulty-becoming-pregnant-again_id_image

När det är svårt att bli gravid igen

Om ni inte haft några problem med att få ett första barn utgår ni kanske ifrån att det ska vara lika lätt nästa gång. Det är inte ovanligt att det kan ta lite tid för nästa graviditet av en eller annan orsak.

Det kallas sekundär infertilitet när det inte kommer någon bror eller syster.

Par som har svårt för att få barn överhuvudtaget kan få svårt även med nästa graviditet, men det kan också vara ett alldeles nytt problem. Otåligheten och längtan efter ett litet syskon ökar kanske efterhand som månaderna går - medan det större barnet blir allt äldre.

Varför blir det inget syskon?

Det finns många orsaker till sekundär infertilitet. Många av dem är desamma som vid primär  infertilitet; problem med ägglossningen, PCOS - polycystiskt ovariesyndrom, hormonrubbningar, endometrios hos kvinnan, låg kvalitet på spermierna.

Det kan också ha hänt kvinnan något sedan den förra graviditeten; ett utomkvedshavandeskap, en infektion som lett till sammanväxningar i äggledaren, en bäckeninflammation. Om det finns en ny man med i bilden kan det givetvis också handla om infertilitet på det hållet.

Fertiliteten sjunker med åldern

Den vanligaste förklaringen brukar dock vara att kvinnan har blivit äldre och fruktbarheten helt enkelt blivit sämre, eller att flera faktorer samspelar. Risken för kvinnlig infertilitet börjar öka och blir allt högre för varje år efter 35.

Hos de flesta kvinnor är fertiliteten mycket låg efter att man passerat 40. Även mannen får en sjunkande fertilitet ju äldre han blir, men förändringen är mer gradvis. En fertilitetsutredning kan ge svar på hur kvinnans hormonnivåer ser ut och vilken kvalitet det är på mannens spermier.

Hjälp vid nedsatt fertilitet eller infertilitet

Först och främst gäller det att underlätta befruktning genom att pricka in ägglossningen, läs gärna fakta och råd om ofrivillig barnlöshet. Men det finns också en rad saker att tänka på som gäller generellt för att fertiliteten ska bli så god som möjligt – här hittar du tips för att öka chansen att bli gravid.

Om ni försökt få barn i mer än 12 månader, eller om du som kvinna är över 36 år, kan ni söka för att få hjälp med fertilitetsutredning. Börja med att boka tid hos en gynekolog.  Det finns idag flera olika slags infertilitetsbehandlingar för att komma till rätta med ofrivillig barnlöshet, bland annat hormonstimulering och IVF, provrörsbefruktning.