App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera
close

Tvillingar och hur man stödjer bådas utveckling

Det finns ibland en tanke om att man ska separera tvillingar och låta dem gå i olika klasser eller på annat sätt skapa avstånd mellan dem. Men det finns ingen forskning som entydligt visar att det skulle vara bättre för barnen.

När det gäller syskon vill man oftast att de ska leka mer tillsammans, lära sig att samsas och få en mer kärleksfull relation till varandra. I det stora hela är det bra om tvillingar får vara som andra syskon. De kan ju verkligen ha stor glädje av varandra och det finns alltid en kompis i närheten.

Tvillingar är både syskon och individer och det händer att de bråkar eller går igenom en dålig period. Då kan det vara bra att skapa lite luft i en tvillingrelation, vilket också gäller i andra relationer mellan vanliga syskon, kompisar eller andra barn och föräldrar.

Egen tid med föräldern
Det händer kanske oftare att tvillingar får mindre egen tid för sig själva med föräldrarna än andra barn. Det kan vara bra att tänka på och att ge dem lite mer eget utrymme med en förälder eller båda föräldrarna ibland.

Bara att gå en promenad, spela spel en stund eller baka något tillsammans med en förälder utan sitt syskon kan skapa en fin stund. Och även ett tillfälle för dig som förälder att hinna lyssna och umgås med barnen var för sig.

Egna individer
Det är också viktigt att trots att ett tvillingpar kan vara så lika, se dem som egna individer för det är ju så det är. Alla barn behöver bli bemötta och sedda för dem de är med sina olikheter, likheter, tankar och behov. Och alla behöver bli bemötta på ett inkännande sätt.

Tvillingarnas syskon
Om tvillingarna har äldre syskon är det ett bra tips att involvera dem från början. Låt dem vara med och hjälpa till att ta hand och umgås med tvillingarna. Dels behöver den dubbelammande mamman säkert hjälp med olika saker när hon ammar. Dels är det bra för syskon att få kontakt med varandra. Tvillingar kan skapa en alldeles egen tät kontakt och då är det bra om andra syskon redan från start får vara med och bli viktiga för dem också.

Det är också bra om en trött förälder har möjlighet att få flera syskon att lugna sig tillsammans inför till exempel sänggåendet. När tvillingarna är några månader gamla kan de vara med och lyssna på en godnattsaga med det äldre syskonet och få en mysig stund – och har du tur så kanske alla tre barnen har somnat.

Fakta om tvillingar
Mellan 1 och 3 procent av alla födslar är tvillingfödslar.  Av de tvillingpar som föds utgörs ungefär 1/3 av vardera enäggstvillingar, likkönade tvåäggstvillingar och olikkönade tvåäggstvillingar.
När två ägg blir befruktade av två spermier blir det tvåäggstvillingar. I dessa fall får tvillingarna olika arvsmassa genom att olika ägg från modern smälter ihop med olika spermier från fadern. Tvåäggstvillingar är i princip inte mer lika varandra än vanliga syskon.

Enäggstvillingar utvecklas genom att en spermie befruktar ett ägg och detta ägg senare delar sig. De två barnen, som då blir resultatet, får identiskt lika arvsmassa och blir mycket lika varandra. Generellt brukar man säga att i Sverige är cirka 33 procent av alla tvillingar som föds enäggstvillingar och 70 procent tvåäggstvillingar. Ökande genomsnittsålder hos kvinnan när hon föder barn ökar också andelen tvåäggstvillingar.

Antalet tvillingfödslar varierar kraftigt mellan olika folkslag. Asiatiska folkslag föder färre tvillingar än västerländska och svarta befolkningar föder mycket fler. Man vet inte varför det befruktade ägget delar sig och det blir enäggstvillingar. Enäggstvillingar är genetiskt hundraprocentigt lika och ändå skiljer sig deras fysiska och psykiska tillstånd. Skillnaden måste bero på någonting annat och då tror man att det är miljön som spelar in.

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...