190917_libero_ug5_326_cmyk_desktop

Barnets första lekkamrater och vänner

Bilden av två små knattar som håller ihop i vått och torrt är fin, men lite av en fantasi - för vänner brukar barn inte ha förrän de blivit lite äldre. Det är för det mesta lite för tidigt att vänta sig att tvåringen ska ha vänner på det sätt som större barn eller vi vuxna har. Men i treårsåldern händer det något och barn får lekkamrater och brukar börja leka bra tillsammans.

Det tar tid och övning att lära sig vad som krävs för att vara en vän. Som vuxna vet vi hur fint det är att ha vänner och hur viktigt det är med vänskap för att må bra. Därför börjar vi ofta titta efter, och tycker oss se, tecken på barns vänskap medan de fortfarande är mycket små. Ibland lägger vi för stor vikt vid deras vänskap med andra barn eller också bekymrar vi oss över att de inte har någon bästa vän. Det beror på att vi ofta, i all välvilja, tror att de ska klara av det komplexa samspelet tillsammans med andra barn alldeles för tidigt.

Tvååringar och parallellek

När barn är ungefär två år brukar de ofta börja bli mer intresserade av andra barn i omgivningen. Sen är det fortfarande väldigt svårt att samspela på ett mer avancerat sätt och att hålla sams om leksaker och annat som intresserar. Det är vanligt att leken i den här åldern kan bestå mycket av att ta saker från varandra, försvara och gråta om den andre får tag på dem… Precis som det ska vara, för det är en naturlig del i utvecklingen och inte ett tecken på att barnet är ovanligt egoistiskt! Människan är gjord för att nyfiket utforska sin omgivning och de sociala regler vi har utvecklat kring samarbete och rättvisa är alldeles för svåra och komplicerade för ett litet barn att förstå – små barn drivs främst av sin egen lust och vilja.

Kanske börjar vi vuxna titta efter tecken på vänskap mellan barn redan i denna ålder, men de små behöver fortfarande utvecklas innan det kan skapas varaktiga och nära vänskapsrelationer. Snarare än att samspela i gemensam lek och turas om så kan barn i tvåårsåldern tycka det är fullt tillräckligt att sitta bredvid ett annat barn och leka med sitt. Att parallelleka på det här viset blir ett sätt att upptäcka vänskap i lagom takt. När barnet sen trevar sig fram i sin sociala utveckling kan man som förälder vara där och hjälpa genom att försiktigt vägleda sitt barn i samspelet med andra och försöka hjälpa det att inte göra de andra ledsna. Men låt det ta sin tid och tänk på att din lilla vän ännu inte kan kontrollera sina impulser, utan i hög grad styrs av sin lust i stunden. Konflikter med andra barn är inte illa menade!

Tre tips som kan hjälpa de små att leka tillsammans

Att lära sig hur man är en bra vän är något som tar tid, och som vi ofta lär oss mer om under hela våra liv. Men även om det är svårt och kräver mycket så finns det några knep för att hjälpa de små barnen i början.

  • Utmana inte barnen för mycket utan se till att det finns två av de populäraste leksakerna, eller lägg undan någon leksak som du vet att det ofta blir bråk om. Det blir lättare att leka om man inte måste kämpa med att samsas om det som är allra mest lockande och roligt!
     
  • Försök undvika att korrigera och uppfostra ditt barn hela tiden när det leker – ingrip bara om det behövs hjälp med konflikthantering eller avledning från en svår situation. Låt barnet få leka fritt även om hen inte beter sig precis som du skulle önska hela tiden. Ett övervakat barn blir ofta stressat och mer bråkigt i samspelet. Dessutom lär sig barn mycket om det sociala genom att få testa olika situationer ihop – mindre oenigheter i leken brukar barn klara utmärkt att lösa på egen hand.
     
  • Prata med de andra föräldrarna om hur ni tänker kring barnen och deras beteende mot varandra. Blir man osäker i en situation kan det vara bra att kolla av med andra och t ex fråga ”tycker du att mitt barn är för hårdhänt mot ditt barn, tror du det är obehagligt för hen?”. Genom att kommunicera med varandra om barnen och hur man tänker som föräldrar, får vi lättare att förstå varandra och därmed även lättare att hjälpa våra barn att leka ihop.

När börjar barn leka med kompisar?

Som treåringar så börjar barn oftast kunna leka tillsammans. Även om barn i den åldern fortfarande är omogna när det kommer till sociala relationer börjar de nu visa entusiasm gentemot andra barn och får ett betydligt starkare intresse av lek med andra. De tar steget från parallellek till gemensam lek där de fantiserar ihop och skapar leken tillsammans. Barnen övar sig i att göra saker i turordning och de kan tala vänligt och tillmötesgående med varandra i syfte att vara en bra kompis - vilket känns som en milsvid skillnad från den tidigare ordningen med att slita saker ur varandras händer. Forskning visar att från treårsåldern är barn mer uppmärksamma mot och talar mer med de andra barnen i förskolan än med de vuxna. Så en början till vänskap i förskolan är inte ovanlig, men att få riktigt goda vänner kan dock dröja för många och vänskapsrelationerna ändras snabbt i denna ålder.

Förr eller senare får de flesta barn vänner som de trivs med men för en del tar det längre tid. Så är livet, vi är alla olika. En del söker efter vänner att ha det roligt med, några föredrar att vara mycket själva medan andra söker efter vänner som delar deras intressen. Intressena kan skifta, vilket gör att vännerna kan göra detsamma. Har man svårigheter med socialt samspel så kan lek vara en utmaning under hela barndomen, och då har man behov av mycket stöd och hjälp från vuxna för att det ska funka bra.

Faktagranskad av Tova Winbladh, legitimerad psykolog

Dela artikel