App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera
close

Barnets första lekkamrater och vänner

Det är i regel för tidigt att vänta sig att tvåringen ska ha vänner på det sätt som större barn eller vuxna har. Men i treårsåldern brukar barn börja leka bra tillsammans.

Det tar tid att lära sig vad som krävs för att vara en vän. Som vuxna vet vi hur trevligt det är att ha vänner och hur viktigt det är med vänskap. Därför börjar vi titta efter tecken på vänskap mellan barnen medan de fortfarande är mycket små. Ibland lägger vi för stor vikt vid deras vänskap med andra barn eller också bekymrar vi oss över att de inte har någon bästa vän. Det beror på att vi ofta förväntar oss att de ska klara av samspelet tillsammans med andra barn alldeles för tidigt.

Tvååringarna tycker det är kul med andra barn men vill helst ha den andres saker
Först när barnen är mellan två- och två och ett halvt år börjar de lägga märke till varandra. Det är inte så mycket den andra personen de lägger märke till utan sakerna de leker med. I den här åldern handlar det om att ta saker från varandra och försvara dem. Det är en naturlig del i utvecklingen. Kanske börjar vi vuxna titta efter tecken på vänskap mellan barnen redan då, men de behöver fortfarande utvecklas innan det kan ske.  De är ännu för fokuserade på sig själva för att kunna få riktigt bra lekkamrater. De parallelleker och kan inte samspela ännu. Kanske kan man försiktigt börja övertyga barnet om att inte ta saker från andra. Det är det första steget mot samspel och gemensam lek. Men låt det ta tid.

Treåringarna börjar kunna samspela och leka
Även om treåringar fortfarande är omogna i fråga om sociala relationer börjar de nu visa entusiasm gentemot andra barn. De börjar kunna leka mer aktivt med varandra i par eller grupp. De tar ett steg från parallellek till gemensam lek. Ord som vi, vän och jag blir en del av ordförrådet. Barnen övar sig i att göra saker i turordning och de kan tala vänligt och tillmötesgående med varandra om att leka en riktig lek eller en låtsaslek.

Forskning om treåringar och lek
Forskningen säger, intressant nog att från treårsåldern är barn mer uppmärksamma mot och talar mer med de andra barnen i förskolan än med de vuxna. Men blir de bästa vänner? Det kan ta sin lilla tid. Att bli vän med någon börjar med att man övar sig i att vara tillsammans, delar med sig, visar hänsyn och har roligt. Precis som för vuxna.

Förr eller senare får de flesta barn vänner som de trivs med. För en del barn tar det längre tid att få vänner. Så är livet. Vi är inte alla lika. Vi söker efter olika saker i våra vänskapsförhållanden. En del söker efter vänner att ha det roligt med, medan andra söker efter vänner som delar deras intressen, till exempel bilar eller dockor. Intressena kan skifta, och det kan vännerna också.

Tips på hur du kan göra för att hjälpa ditt barn att få lekkamrater
Med tiden lär vi oss dock att vara vänner om vi får chans att öva oss i att leka, dela med oss och visa hänsyn. Börja med bara en vän. Hjälp dem att komma i gång med lekar som de kan leka tillsammans, men ha inte för höga förväntningar. Håll dig i närheten, se till att de håller sams och förhåll dig neutral. Undvik att pressa på – det ska vara roligt för alla som deltar.
Som förälder kan man på olika sätt väcka lusten till lek. Man kan själv leka med barnet och uppmuntra barnets initiativ till lek. Man kan se till att barnet få träffa jämnåriga kompisar och ta med barnet ut i skogen eller till lekparken för att leka. Ta vara på barnets idéer i leken!

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...