App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera
close

Barn som slåss

Plötsligt flyger en leksak genom luften eller ditt barn blir knuffat av ett annat. Nästan alla barn kommer vid ett eller annat tillfälle att bråka eller slå sina lekkamrater. Det kan vara till hjälp att förstå att det inte är ovanligt. Ta reda på varför barnen slåss, hjälp dem och förhindra att det sker igen.

Barn kan slå andra barn om de inte har tillgång till något annat sätt att lösa ett problem på eller om de inte kan uttrycka sina behov.  Att slåss kan också vara barnets metod att få sin vilja igenom för att till exempel få en leksak som ett annat barn leker med. Barn kan också lära sig slåss genom att iaktta andra som slåss eller grälar.

Så får du barnet att sluta slåss
Om barnets metod att slå andra barn för att få sin vilja igenom fungerar, kommer det troligen att fortsätta slåss. Barnet behöver få vägledning att lära sig att lösa problem och komma överens på fredlig väg eller be en vuxen om hjälp. Läs även om syskon som bråkar

Åtta tips för att hjälpa barnen att leka och hålla sams
• Om barnet är litet kan det inte förstå regler och kan inte samarbeta. Då kan du som vuxen bara vara med och se till att allt går rätt till för alla och prata om hur man ska vara och göra.

• Att leka med andra barn är bra. Barnet behöver kamrater för att lära sig hur man leker tillsammans. Stanna i närheten och var med om du behöver vara med och hjälpa till.

• Håll uppsikt och hjälp barnet att lösa en konflikt innan det blir slagsmål.  Även äldre barn kan ha svårt att hitta de rätta orden ibland. Du kan hjälpa till genom att säga sådant som: ”Julia säger att det har varit din tur och att det är hennes tur nu”. Eller också är det ditt barns tur. Var observant. 

• Beröm barnet när det leker på ett bra sätt, delar med sig eller samarbetar och sätt ord på vad som är bra.

• Sätt upp några enkla regler för barnet om hur man leker med andra. Prata om reglerna tillsammans och försök vara så konkret som möjligt.

• Tala om för barnet hur du vill att det ska uppträda, till exempel att du vill att det delar med sig, väntar på sin tur, är försiktigt och håller händer och fötter i styr.

• När barnet är större kan du anordna lekar som innebär att barnen ska dela med sig, turas om och samarbeta, till exempel spela något bollspel eller brädspel. Börja med att själv leka med barnet då det gärna ser på dig och härmar det du gör.

• När du ska lära barn som ännu inte har börjat skolan att lösa problem ska du börja med att fråga vad problemet gäller, vad varje barn vill och vad det själv kan göra för att nå en kompromiss.

• Ett litet barn som slår mot sina föräldrar gör det för att testa eller för att det inte kan uttrycka vad det behöver. Fundera över vad som skedde innan. Kanske var ni i en rörig omgivning eller att barnet var törstigt eller hungrigt. Avled med en leksak eller något annat spännande om det inte handlade om hunger eller törst.  Eller en kram om det lilla barnet verkar otryggt.

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...