packNB1_4012-final_Desktop

Förlossningsdepression hos partner

Förlossningsdepression, eller postpartumdepression (PPD) som det egentligen heter, drabbar faktiskt inte bara de som har fött barn. Både män och kvinnor som inte fött barn kan bli deprimerade efter födseln. 

Den fysiska upplevelsen av att bli förälder är ju väldigt olik för den som föder, men även om det är vanligare med PPD hos födande mammor så är det faktiskt något som alla föräldrar kan drabbas av. Kunskapen om depression hos den som inte har fött är däremot begränsad, först på senare år man egentligen börjat undersöka det - framförallt hos pappor. Hos de mammor som inte fött barnet finns det ännu väldigt lite forskning. Även om det inte finns så mycket forskning än så är det bra att känna till att alla föräldrar kan drabbas, och att det är precis lika viktigt att man söker hjälp!

Depression hos män kan te sig annorlunda

Män kan ibland ha något annorlunda symtom på depression än kvinnor. Kvinnor kan ofta känna en stor hopplöshet och skam över att inte ha ”orken” att vara den förälder man vill. Män tenderar oftare att både bagatellisera och undervärdera sin egen psykiska ohälsa. Det är vanligare att man pratar om det i termer av stress än depression, samtidigt som man blir mer inåtvänd. Ibland kan man också uppleva irritation i stället för den typiska nedstämdheten vid depression. Det här är såklart en grov generalisering, vi är alla individer och reagerar olika på svårigheter, men det är ändå bra att känna till att symptomen inte nödvändigtvis yttrar sig på samma sätt. Lever man i ett förhållande där man båda två drabbats av depression efter barnet kommit är det därför extra viktigt att försöka hålla i huvudet att uttrycket av ens mående ofta kan te sig väldigt olika.

Det som också kännetecknar en depression framförallt hos män är att man väntar längre med att söka hjälp – eller kanske inte söker alls. Vården i de olika regionerna är olika bra på att fånga upp depressioner hos den som inte fött barnet. Det är också vanligt att man som partner inte riktigt vågar ta plats och berätta hur man mår i den nya livsomställningen.

Varför blir pappor och icke-födande mammor ibland deprimerade?

Man vet inte exakt varför man som medförälder får en depression efter barnet kommit, men risken att drabbas är större om man tidigare har varit deprimerad. Den är också större om ens partner fått en depression eftersom man ju påverkar varandra i en relation. Att känna hjälplöshet och inte veta hur man ska hjälpa den man älskar kan såklart påverka en själv väldigt mycket.

När båda mår dåligt blir det också svårare att hjälpa och avlasta varandra. Därför är det speciellt viktigt att söka professionell hjälp samtidigt som man också ser över sitt nätverk för att se vilken hjälp man kan få med barnet och de praktiska sysslorna hemma.

Hur ska man göra för att bli frisk?

Att prata med den andra föräldern, som med stor sannolikhet känt på sig att något inte är som det brukar, är ofta ett bra första steg eftersom en depression är en väldigt tung börda att behöva bära på själv. Att börja sätta ord på det man känner är inte bara skönt för stunden, utan också ofta en stor del i tillfrisknandeprocessen.

Om ens partner däremot själv är deprimerad så behöver man hjälp från någon annan. Samtalsterapi, vilket alla föräldrar har rätt att få via BVC, har visat sig fungera bra och det kan man faktiskt kräva att få direkt om ens partner blir dålig, helt enkelt för att behålla sin egen hälsa! Att vara med i olika typer av föräldragrupper har också visat sig effektivt eftersom man då kan få möjlighet att prata med andra som är i liknande livssituation.

Sen gäller det att försöka ta hand om sig själv och få tillräckligt med sömn, äta bra och hålla fast vid vardagliga rutiner - även om det inte alltid är lätt med en ny liten parvel därhemma. Att jobba mer är sällan en bra lösning, snarare behöver man dra ner på takten. Skulle det behövas så kan man be en läkare om hjälp att bli sjukskriven för depression. Se också över hur nätverket ser ut runtomkring er och vad för stöd du kan få för att få möjlighet till sömn. Ju tidigare man tar tag i det ju snabbare kan man bli frisk.

Faktagranskad av Tova Winbladh, legitimerad psykolog

Dela artikel