App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies.
Läs mer här.

close

Pappans förlossningsdepression

För både kvinnor och män är det psykologiskt och identitetsmässigt krävande och omvälvande att få barn och att bli förälder. Många starka känslor och nya tankar att få ordning på kan ibland leda till en förlossningsdepression.

Mannen kan drabbas så väl som kvinnan och upplevelsen kan bli så stark att det behövs hjälp för att komma igenom krisperioden.Det kan verka paradoxalt att negativa känslor tar överhanden när samtidigt lyckan över att ha blivit pappa är så stor.

Om du som pappa känner igen dig
Då hjälper det att förstå att reaktionen kommer som ett tecken på att du behöver bearbeta det du varit med om och helt enkelt komma i kapp rent själsligt. Det är ett mänskligt behov. En förlossningsdepression kännetecknas av samma tankar, känslor, reaktioner och symptom som vid en vanlig depression. Skillnaden är att den är förknippad med upplevelserna kring att bli förälder.

Mäns depression kan se annorlunda ut än kvinnans
Män kan ha något annorlunda symtom än kvinnor som drabbas av förlossningsdepression. Kvinnor känner ofta en stor hopplöshet och skuldkänslor. Männen kan drabbas av samma känslor men också få reaktioner som avsaknad av stresströskel, missbruk av till exempel alkohol, oförklarliga vredesutbrott, oro och tillbakadragenhet.

Att börja jobba mer kan vara ett symtom
Nyblivna pappor kan ibland plötsligt visa ett överdrivet engagemang för sitt arbete och framför allt avvisa alla försök till hjälp. Det är vanligt att man inte är observant på att dessa beteenden kan förklaras av en depression. Det är lättare att tycka att det är mannen som är ett problem snarare än att det är mannen som har ett problem. Män med en depression kan också drabbas av en övermäktig känsla av att vara bundna och ofria.

Män kan bli rädda för att tappa kontrollen
Belastningen i det nya ansvaret kan yttra sig som en ångest över att det ska vara något fel på barnet, över barnets reaktioner eller att behöva skiljas från barnet. Det finns exempel på män som varit rädda för att tappa kontrollen och skada sitt barn och också vanföreställningen att barnet genom sin blotta existens ska skada honom.

Det är en styrka att kunna söka hjälp
Oftast förstår mannen själv det irrationella i att tänka och känna som han gör. Det leder i sin tur till en ännu större frustration. Det kan vara svårt att ta sig ur en förlossningsdepression av egen kraft.

Har du som nybliven pappa något eller flera av dessa symptom finns det professionell hjälp att få. Du kan få hjälp genom att prata med en psykolog. Det är bra som ett led i att förstå dig själv bättre, att ta dig igenom kristiden och att i längden få ett avspänt och kärleksfullt förhållande både till ditt barn och till dig själv som ansvarstagande förälder.

Läs också om förlossningsdepression hos mammor

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...