Nu minskar vi vår klimatpåverkan igen!
Under årens lopp har vi gjort många förbättringar för att minska vår klimatpåverkan. Och nu gör vi det igen. Bland annat med nya förpackningar av 60 % återvunnen plast. För det är genom förändringar som vi kan göra skillnad för vår planet och för nästa generation. Genom att minska vårt samlade koldioxidavtryck – igen, igen och igen!
En annan nyhet för i år är att vi har bio-massbalanserade material i våra blöjor. Bio-massbalanserat? Kortfattat handlar det om att fasa ut fossila resurser till fördel för förnybara resurser vid tillverkningen av råmaterial till våra blöjor. I slutändan innebär det att vi skapar blöjor med ett mindre koldioxidavtryck och bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. Inte så dumt. Kika gärna längre ner, där vi förklarar mer om hur bio-massbalansprocessen går till.

New circular solutions

image
c02
reduced
material
image
60%
recycled
plastic
Nya förpackningar med 60% återvunnen plast
Image

Mer återvunnen plast = mindre koldioxidutsläpp

Nu får alla våra blöjförpackningar en klimatsmart uppgradering, där vi ökar andelen återvunnen plast till 60%. Så bli inte förvånad om du tycker förpackningen ser annorlunda ut – de har helt enkelt fått skönhetsfläckar, fläckar vi är väldigt stolta över. Genom att använda återvunnen plast reducerar vi onödigt avfall, sparar på resurser och minskar på koldioxidutsläppet. Ännu ett steg i rätt riktning helt enkelt – för planeten och för nästa generation.

image
image
Cirkulära lösningar går runt och runt

Vi ser det som vår skyldighet att driva utvecklingen framåt och ständigt leta efter nästa cirkulära lösning som kan göra skillnad för vår planet. Ökad andel återvunnen plast och bio-massbalanserat material är bara två av våra senaste lösningar. Med dessa uppgraderingar och innovationer tar vi två steg till på vår resa mot förändring, två steg som bidrar till minskad klimatpåverkan och en bättre framtid.

Image
Nu har våra blöjor lägre klimatavtryck

Bio-massbalanserat? Komplicerat och bra.

Låt oss förklara vad vi menar med bio-massbalans och varför det är bra för klimatet. För att göra det behöver vi titta närmare på vår produktion. Först och främst, tillverkas alla våra blöjor i fabriker med certifierad förnybar el. Så har det varit sedan 2020. För att producera våra blöjor köper vi upp ett textilliknande material. Producenten av dessa material köper i sin tur upp råmaterial för att tillverka det. Vi vet, mycket info här, men du hänger med?! Bra. Då fortsätter vi.

image
image
En smart omställning

För att tillverka detta råmaterial används idag främst fossila resurser. Och som beställare har vi ställt krav i vår leverantörskedja att en andel av resurserna ska vara förnybara. I vårt fall handlar det om tallolja, som är en biprodukt från tillverkningen av pappersmassa, eller använd frityrolja – restprodukter som annars skulle ha slängts. Istället tar vi tillvara på det och skapar något nytt.​

Det är här magin händer!

Då blandas icke förnybara med förnybara resurser – det är det här som kallas för bio-massbalans. På det viset ökas mängden förnybara resurser i produktionen av materialen till våra blöjor. Och vi kan bidra till en god omställning och ett mer cirkulärt samhälle.

Det du i slutändan behöver veta är att det används färre fossila resurser och mer förnybara, vilket innebär mindre koldioxidutsläpp. Och att det är bra för miljön behöver vi nog inte förklara.

image
Missa inte!
Äntligen är den här!
Vår nya klimatsmarta hybridblöja
Nu kan vi stolt presentera vår helt nya klimatsmarta hybridblöja, utvecklad tillsammans med bebisar och föräldrar.
Image
Med 35% lägre
CO2-avtryck*
*Jämfört med en vanlig blöja från libero
Imorgonprojektet – vårt hållbarhetsarbete
Vi på Libero jobbar med barn varje dag. Därför är klimatet och framtiden viktig för oss. Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?
Läs mer här

Vad vill du veta om våra blöjor?

I vår Q&A har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna.
Att minska vår klimatpåverkan innebär att minska våra koldioxidutsläpp (CO2). CO2 är en växthusgas – och höga nivåer av CO2 i atmosfären bidrar till den globala uppvärmningen. I och med denna lansering minskar vi Liberoblöjors klimatpåverkan genom att både introducera 60 % återvunnen plast i våra förpackningar, och CO2-reducerade material i blöjorna.
Dessutom använder Libero enbart certifierad, förnyelsebar el i våra blöjfabriker.
Klimatpåverkan mäts utifrån mängden växthusgaser som släpps ut under en produkts livscykel – det som även kallas för en produkts ”koldioxidavtryck”. En produkts eller tjänsts koldioxidavtryck mäts med en så kallad Livscykelanalys (LCA), där man mäter det totala avtrycket, hela vägen från produktionen av råmaterial till avfallshanteringen för produkten och alla transporter.
De nya förpackningarna är gjorda av minst 60 % återvunnen plast (PCR). Det nya förpackningsmaterialet ger mindre CO2-utsläpp i jämförelse med nyproducerade, fossilbaserade material.
Genom att använda återvunnen plast och ge den ett nytt liv, reducerar vi onödigt avfall, sparar på resurser och minskar på koldioxidutsläppet.
Förpackningen är gjord av återvunnet material. Den här typen av prickar är ett igenkänningstecken för att det är en stor andel returmaterial. Varje prick bevisar att vi tar steg i rätt riktning mot att reducera vår klimatpåverkan. Den här typen av ”skönhetsfläckar” kan variera från ett köp till ett annat.
Vi på Libero vill göra allt vi kan för att reducera vår klimatpåverkan – och inte använda mer resurser än vi behöver. Därför introducerar vi 60 % återvunnen plast (PCR) i våra förpackningar och gör samtidigt förpackningen tunnare. Allt för att använda en mindre mängd plast.
Nya Libero är gjorda av material med mindre CO2-utsläpp än tidigare. En nyhet för i år är att vi har bio-massbalanserade material i våra blöjor. Bio-massbalanserat? Kortfattat handlar det om att fasa ut fossila resurser till fördel för förnybara resurser vid tillverkningen av råmaterial till våra blöjor.
Detta är ett smart och enkelt sätt att successivt frångå fossilbaserade resurser. Det som händer är att leverantörerna av vårt råmaterial stegvis ersätter fossilbaserade resuser. De använder istället en förnyelsebar mix i sina produktionsenheter, när de tillverkar materialet till våra produkter.
”Bio” betyder att det kommer ifrån förnyelsebara källor – i vårt fall tallolja och återvunnen matolja.
I slutändan innebär det att vi skapar blöjor med ett mindre koldioxidavtryck och bidrar till ett mer cirkulärt samhälle genom att använda mer förnybara resurser eller returmaterial.