sca-od6-mgl0079-image

Språkutveckling hos barn

Det kanske mest låter som gulligt joller, men ditt barns ljud är från första stund en övning i kommunikation. Ju äldre barn blir, desto vanligare är det att de experimenterar med nya ljud och ord mest hela tiden. De lyssnar, lär och suger till sig allt nytt som en liten svamp. Så att läsa, sjunga och prata med sitt barn är ett utmärkt sätt att hjälpa till att utveckla språket.

Även om det första ordet kan komma tidigare så är det inte förrän barnet är runt två, tre år som det brukar börja kunna sätta ihop korta meningar med ett par ord och delta i enkla samtal. När treårsåldern närmar sig brukar många kunna sätta ihop meningar med upp till sex ord. Sen är ju alla barn olika och hur de tar sig an sin språkutveckling skiljer sig. Det finns barn som inte pratar alls vid tre års ålder och som sen plötsligt öppnar munnen och har allt klart för sig från första meningen. Andra pladdrar på och gör sig kanske förstådda hos den närmsta kretsen medan de som inte lyckats ställa in rätt frekvens är chanslösa att förstå vad barnet vill.

Eftersom språket är en så stor bit i hur vi interagerar med varandra vill man kanske som förälder stödja språkutvecklingen extra. Det kanske kan vara skönt att veta att för det mesta så räcker med oftast med att småprata mycket med barnet i vardagen - något som de flesta ju gör helt automatiskt. Vi mänskor är gjorda för att kommunicera, och ju mer språk som finns i barnets omgivning, desto mer kommer barnet att snappa upp och lära sig. Sen är ju alla människor olika, och variationen mellan individer stor när det kommer till språket, vissa av oss är väldigt verbala och andra mer fåordiga. Den medfödda personligheten och verbala förmågan påverkar alltså också hur pass utvecklat språk man har både som barn och vuxen.

Språkstimulans i vardagen

För den som gillar ord och vill ge en lite extra boost när det kommer till språkutvecklingen så kommer lite tips på hur man kan leka in språket i barnets vardag.

 • En dag i ert liv
  Berätta en historia när det är läggdags om allt som har hänt eller det ni gjort tillsammans under dagen. Det övar upp förmågan att sätta saker i rätt ordningsföljd, återberätta och komma ihåg händelser.

 • Vad, vem och hur?
  Ni kan turas om att ställa frågor till varandra. Försök att ställa öppna frågor, som kräver mer än ja eller nej och lyssna på varandra. Det här är också ett gyllene tillfälle att få chans att lyssna till hur ditt lilla barn funderar.

 • Vad ska bort?
  Den här leken kan lekas på många sätt. Om du fokuserar på rim kan du till exempel ge ditt barn tre eller fyra ord, av vilka ett inte rimmar med de andra – som katt, hatt och hund. Fråga sedan barnet vilket av orden som slutar eller låter annorlunda än de andra. Du kan också leka den här leken med synonymer som glad, lycklig och sedan ordet arg – vilket av orden hör inte dit? På så vis utvecklas ordförrådet och ger dig chans att förklara nya ord eller ord som används sällan för barnet.

 • Sjung och lek tillsammans
  Många barn prövar gärna skillnader mellan att skrika och viska, att tala fort och långsamt. Sång, rim och ramsor är både bra och väldigt roligt. 

 • Berätta en saga tillsammans
  Du börjar berätta en saga och ställer frågor till barnet om hur sagan fortsätter och så följer ni barnets fantasi. Till exempel frågar du, vart gick de sedan? Aha, de gick till skolan. Där kom fröken in med något i handen, vad var det? Och så vidare. När fantasin bubblar igång så kan allt hända.

 • Läs för ditt barn
  Läs en bok och prata gärna om innehållet efteråt och fantisera vidare tillsammans. Många barn frågar och pratar gärna om vad de ser och hör. Kan bli en fin stund och en möjlighet att få lyssna till barnets tankar.

Barn som pratar sent

Det finns som sagt stora skillnader i barns tal- och språkutveckling när de är små. Medan vissa barn börjar sätta samman ord till meningar när de är 18 månader, finns det andra som bara behärskar ett fåtal ord vid samma tidpunkt. En del barn i treårsåldern babblar konstant och börjar använda en komplex uppsättning tidsuttryck och ord, medan andra i stället får kämpa med meningsbyggnaden. Eftersom det är så stora skillnader kan det vara svårt att avgöra om ett litet barn har en talsvårighet som hen behöver hjälp med, eller om barnet bara är ett barn som pratar sent. Är du som förälder bekymrad över att ditt barn inte pratar eller verkar ha språkliga svårigheter kan du alltid kontakta BVC för att bolla dina funderingar. Du kan också vända dig till förskolan för att höra vad de tänker om saken.

Barn och stamning

Små barn kan ha övergående perioder då de stammar, det är vanligt och brukar inte ställa till det senare. Det är inte ovanligt att barnet då studsar på orden mycket under några veckor eller dagar, eller på vissa ord. Det bästa sättet att stötta barn som stammar är att inte pressa barnet utan lyssna i lugn och ro. För några barn (ca 5-7%) hänger problemen med stamning kvar under förskoletiden.

Att hantera tal- och språksvårigheter

Om det konstateras att ett barn verkar ha betydande talsvårigheter av något slag så finns det hjälp att få, både hos logoped inom hälso- och sjukvården och genom specialpedagog på förskolan. Ibland kan det vara viktigt att svårigheterna upptäcks tidigt, tveka därför inte att höra av dig till BVC om du känner dig orolig.

En konstaterad språklig svårighet kallas för språkstörning och det finns olika typer av språkstörningar. Det är olika delar av språket som kan ställa till med problem - antingen språkets form, innehåll eller användning. Vissa språkstörningar hos barn försvinner med tiden och andra finns kvar på olika sätt även i skolåldern. Ibland hänger språkstörning ihop med andra utvecklingsrelaterade svårigheter som t ex motorikproblem eller neuropsykiatriska tillstånd. Men ibland är det inte så utan det är bara just språket som är klurig för barnet.

Din roll som förälder

Om ditt barn har svårt att lära sig prata, eller har en konstaterad språkstörning, så är det lätt hänt att bli stressad som förälder och man vill göra allt för att hjälpa till. Då är det bra att tänka på att du är förälder och inte ditt barns logoped, försök att inte bara fokusera på språket när du umgås med ditt barn! Visst är det viktigt att barnet får rätt hjälp och stimulans i vardagen men det absolut bästa sättet du som förälder kan ge den är att umgås med ditt barn och prata med det på ett naturligt sätt. Det blir inte roligt för någon om vardagen blir en prestationssituation där barnet pressas till att träna och utvecklas. Försök i stället att njuta av ditt barn och lägg fokus på de områden där barnet har sina styrkor! Även barn som inte ligger exakt som sina jämnåriga utvecklingsmässigt har rätt att få känna sig fantastiska i sina föräldrars ögon.

Faktagranskad av Tova Winbladh, legitimerad psykolog

Dela artikel