LIBERO_TOUCH_01_370_03_Desktop

När börjar barn prata?

En bebis jollrar, gör ljud och tycker om att lyssna på när andra pratar. Runt halvåret ungefär brukar barnet så smått börja använda egna medvetna ljud och när hen fyller ett så kan de första orden komma.

Plötsligt hör du det, det allra första ordet - det brukar vara en stor händelse, en milstolpe och en sak man som förälder spar i hjärtat. Vägen fram till det ordet har gått via skrik, joller och ett otroligt hårt jobb från barnets sida - att utveckla sitt språk.

Bebisens språk

Redan som nyfödd använder den lilla bebisen faktiskt medfödda verbala uttryck för att kommunicera sina behov. Skriket är det allra tydligaste av dessa och forskning visar att ända från början innehåller det nyanser som signalerar olika slags behov. I avsnitt nio av vår podd - En förälder blir till - kan du höra hur de olika ljuden kan låta och få förklarat vad de betyder. Den nyfödda har också en instinkt för att lära sig kommunicera mer effektivt än bara via olika typer av skrik. Därför härmar den både ljud och uttryck och vid några månaders ålder kan bebisar använda olika slags stämbands- och vokala ljud i en dialog. Alltså precis som vi vuxna gör, fast vi ju använder ord. Kroppsspråket är ju en hörnsten i vår kommunikation, så en bebis använder förutom de inövade ljuden också gester och minspel när den ska försöka göra sig förstådd och dessa är minst lika betydelsefulla som det verbala.

Runt halvåret ungefär börjar de flesta små barn jollra och ha mer och mer medvetna ”pratstunder” där ljuden går ihop i meningsliknande haranger. De liknar det språk som barnet hör runtomkring sig och består av stavelser med både vokaler och konsonanter. Ibland kan det låta som riktiga ord men det handlar fortfarande om imitationer, snarare än ord som betyder något specifikt. Därmed inte sagt att barnet inte förstår ord, tvärtom så kan bebisen vid det laget redan många ord och under det andra levnadshalvåret ökar förståelsen av språket enormt mycket. Kroppsspråkets gester utvecklas också ordentligt samtidigt och blir tydligare och mer kommunikativa.

När barnet blivit runt ett år så har hen för det mesta en god språkförståelse och de första egna orden kan börja komma. Ofta är det så att de små använder egna ljud på olika föremål och aktiviteter, innan de börjar använda de rätta orden. Du kanske sett barn som pekar på en hund och säger vov-vov, eller en bil och låta brrrrrrum-brum? Precis, att börja med ljudhärmande ord är vanligt och ettåringar brukar gilla att benämna det mesta hen ser i sin omgivning ihop med sin förälder.

Hur kan man hjälpa språket på traven?

Genom att prata mycket med din bebis och uppmärksamma hens försök till kommunikation uppmuntrar du också språkutvecklingen. Det kanske kan vara lätt att tänka att barnet inte förstår för att det inte kan ge svar på dina frågor, men så är det ju absolut inte. Barnet hör det du säger och formar sitt språk efter ditt, även innan hen kan uttrycka sig. Så att småprata med sin förälder i vardagen är det absolut bästa sättet för en bebis att lära sig prata, mycket bättre än pedagogiska appar eller andra metoder man kan stöta på. Småprat om ditt och datt som händer i vardagen stärker dessutom er relation, och gör det roligare att lära sig språket. Härmning och ögonkontakt underlättar ofta samspelet mellan barnet och den hen ”pratar” med och stimulerar dessutom språket.

Från ord till meningar

Efter ett och ett halvt års ålder kommer många barn i gång med att säga ord och så småningom tvåordsmeningar. Men det är väldigt olika i vilken takt barns språk utvecklas! Vissa barn pratar i stort sett flytande när de är två medan andra har ett väldigt enkelt språk ända till fyraårsåldern - eller ännu längre om barnet har språkliga svårigheter. Man kan tycka det är gulligt och härligt med ett litet barn som pratar mycket och då blir det kanske stressande att ha ett barn som kommer i gång lite senare, eller tycker att det finns mer spännande saker att ägna sig åt. Men försök att njuta av just ditt barns språk - oavsett om det är verbalt eller ett annat sätt ni har hittat tillsammans som gör att ni förstår varandra - och vila i att barn är olika och utvecklas i olika takt när det kommer till olika saker.

Att främja barns språkutveckling

På BVC följs språkutvecklingen noga och de brukar signalera om något är avvikande och behöver uppmuntras lite extra. Det är alltså inget du som förälder behöver hålla koll på. Utan din viktiga uppgift när det gäller språket är i stället att se till att barnet får tillfälle att använda och öva sitt språk i mysiga samspelsstunder som till exempel lek, sagoläsning, små samtal om tillvaron eller fantiserande. Att läsa böcker brukar vara uppskattat av både stora och små och det är dessutom ett utmärkt sätt att öka på ordförrådet hos barnet. Barn brukar även gilla olika små språklekar som rim, ramsor och sånger. Men det absolut viktigaste är fortfarande samtalandet i vardagen mellan barnet och dig. Språket är till för att samspela och kommunicera med andra människor - det ska inte vara något man presterar utan bara vara lust och glädje!

Flerspråkighet

Barn är utmärkta studenter och att lära sig två språk ända från början är inget hinder. Tvärtom så följer flerspråkiga barn språkutvecklingen som förväntat och inga språksvårigheter kopplat till flerspråkighet verkar finnas, så länge barnet exponeras för språken i den dagliga miljön.

Faktagranskad av Tova Winbladh, legitimerad psykolog

Dela artikel

Artiklar som kan vara intressanta för dig