App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera
close

Hur väljer jag förskola?

Dags för förskola? Nu börjar en ny fas i livet. Men vad är rätt val för er - syskongrupp, speciell pedagogik, privat eller kommunalt driven förskola? Det här är ett viktigt beslut som kan vara svårt. Nedan hittar du några frågor som du kan ta hjälp av för att hitta rätt.

Ditt barn kommer att tillbringa många timmar på sin förskola eller hos dagbarnvårdare. Det gäller att hitta en trygg miljö där det är roligt att vara, där barnet kan leka och lära. Samtidigt ska personalen vara inspirerande och kärleksfull och du ska kunna känna dig trygg med att lämna ditt barn här under många timmar.

Profiler och pedagogiker
En bra förskola erbjuder en verksamhet som är kreativ men inte rörig. Det gäller vilken pedagogik som förskolan än jobbar efter, t.ex. Montessori, Waldorf, Reggio Emilia och ”I ur och skur”.

Ofta finns det flera närbelägna förskolor att välja mellan. Boka in besök i god tid – minst ett halvår i förväg - och välj en som ni tror att både barnet och ni kommer att trivas med.
På många håll kan det vara svårt att få plats på de mest populära förskolorna. I de kommunala kösystemen brukar man ta hänsyn till syskonförturer och vilka familjer som bor närmast.

Olika former av barnomsorg

• Privat driven förskola. Det brukar finnas några förskolor som är föräldrakooperativ - kanske ett alternativ för dig som vill vara mer delaktig i ditt barns förskoleverksamhet. Andra drivs som personalkooperativ eller ideell förening. Kolla alltid kvaliteten oavsett vilken typ av förskola du föredrar. Ofta finns också en profil eller pedagogisk inriktning, se ovan.

• Kommunal förskola. Det kan finnas olika pedagogisk inriktning även bland de kommunala förskolorna. Gå in på kommunens hemsida och läs om de alternativ som finns i din närhet.

• Familjedaghem. Kallas allmänt dagmamma och är en kommunalt anställd dagbarnvårdare som tar emot en mindre grupp barn i sitt hem. Kanske ett alternativ för er som tycker att förskolan känns för stor. Fråga hur det fungerar ifall dagmamman själv blir sjuk. Är barnet då välkommet hos annan dagmamma, eller förskola, eller förväntas du själv stanna hemma med VAB-ersättning?

Små grupper är bättre
De flesta experter är eniga om att små grupper ger bättre kvalitet på förskolans verksamhet.
Skolverket rekommenderar grupper med max 12 småbarn som är 1-3 år på tre heltidsanställda pedagoger. För 4-5-åringar är rekommendationen max 15 barn per grupp.
Det är upp till varje kommun att besluta om hur många barn varje förskolan ska ta emot, så grupperna är inte sällan på 16-17 barn, eller ännu fler i storstäderna. Studier har dock visat att större grupper innebär nackdelar även om man försöker kompensera med fler vuxna.

Vad kännetecknar en bra förskola?
Nedan har vi samlat några frågor som kan vara bra att fundera på när du besöker olika förskolor:
• Hur många pedagoger/personal är det per barn? Ju fler desto bättre.
• Hur hög är personalomsättningen? Om personalomsättningen är låg kan det betyda att de anställda trivs på jobbet.
• Vad lägger man särskild vikt vid, finns det någon speciell pedagogik?
• Hur ser inom- och utomhusmiljön ut?
• Har du som förälder möjlighet att få inflytande och i så fall hur?
• Finns det syskongrupper eller åldersblandade grupper?
• Hur brukar en inskolning gå till, är du välkommen att påverka hur ni vill ha den?

Självklart ska du också gå efter din magkänsla efter besöket. Hur var stämningen? Hur verkade personalen? Hur bemötte de ditt barn, om du hade barnet med dig? Det första intrycket är viktigt.
Läs även gärna vår artikel med tips inför inskolning på förskolan.

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...