190918_libero_image_115_Desktop

Hur väljer jag förskola?

Har det blivit dags för förskola? Nu väntar en ny fas i livet - för er alla. Men vad är rätt för er - syskongrupp, speciell pedagogik, privat eller kommunal förskola? Eller kanske familjedaghem? Det här är ett viktigt beslut som vi vet kan kännas svårt. Här får du tips på saker som kan bara bra att tänka på inför det nya som stundar.

Tanken kan kännas svindlande - ditt lilla barn ska snart ha en del av sitt liv helt utan dig, en del där hen kommer utvecklas, lära sig nya saker och forma sin egen person utan att du kan vara där och se på. Det blir ganska många timmar som barnet kommer vara på förskola eller hos dagbarnvårdare och självklart vill man som förälder hitta en trygg miljö där det är roligt att vara och där barnet kan utvecklas till fullo. Där de som jobbar ska vara inspirerande och kärleksfulla och där du kan känna dig helt trygg med att lämna ditt barn. När steget till förskola eller familjedaghem sker är olika, beroende på när man kan och vill börja jobba igen, men oavsett när det händer vill man ju som förälder att det ska kännas så bra som möjligt.

Att välja förskola eller familjedaghem

Alla barn som fyllt ett och som bor i Sverige har rätt till allmän förskola. För att få en plats till sitt barn på en populär förskola behöver man dock vara lite på tårna och ofta ansöka flera månader i förväg. Vilka val man har skiljer sig såklart på var i landet man bor eftersom utbudet av förskolor ofta är större där fler människor bor. Men de flesta har ändå ett par i området att välja på. Många gånger skiljer de sig åt på olika sätt och därför kan det vara bra att boka in ett besök i god tid - minst ett halvår i förväg - på de som känns som en bra matchning för er. De flesta förskolor brukar också ta hänsyn till syskonförturer. Hur nära en förskola ligger kan vara bra att ta in i sitt val. För många kan det bli en liten chock över hur tiden tycks försvinna upp i rök när vardagen med jobb och förskola väl blivit till rutin. Att då ha en förskola som ligger hyfsat nära gör ju att man slipper lägga massor med tid på pendling - att promenera hem med ett barn som vill prova om alla vattenpölar skvätter lika mycket kan vara lika mysigt som stressande, så att inte ha för långt kan vara skönt om man har den möjligheten.

Profiler och pedagogik

De flesta barn trivs med en förskola som är kreativ utan att vara rörig. Det gäller egentligen oavsett vilken profil eller pedagogik som förskolan har och jobbar efter, t.ex. Montessori, Waldorf, Reggio Emilia och ”I ur och skur”. Det kan vara klokt att läsa på lite om de vanligaste pedagogiska metoderna för att få en uppfattning om det finns någon som passar er som familj bättre än en annan. Som med allt annat så går det vågor i vad som är populärt, men du kan vila tryggt i att förskolorna har en läroplan som de arbetar efter och skillnaden ligger i på vilket sätt de tar sig an den.

Olika former av barnomsorg

Du kanske hört ordet ”föräldrakooperativ” och undrat vad det är, eller funderat över vad som hände med alla dagmammor som fanns när du växte upp? Barnomsorgen har förändrats genom åren och står numera på tre olika ben.

 • Kommunal förskola
  Denna sköts, som namnet antyder, i kommunens regi. De flesta kommuner erbjuder lite olika pedagogiska inriktningar på sina förskolor. För att skaffa dig koll så kan du gå in på kommunens hemsida och läs om de alternativ som finns i din närhet.
 • Fristående förskola
  Här finns det ett par olika varianter, det kan vara ideella föreningar som driver förskolan, eller så kan de vara del av en större utbildningskoncern. Vanligt är också föräldrakooperativ - där du som förälder är med och styr och driver verksamheten, vilket kan vara ett alternativ som passar den som vill ha en stor delaktighet i barnets förskoleverksamhet. Ett så kallat personalkooperativ är en annan form av privat förskola, där det är personalen som driver den. Även hos de privata förskolorna finns i stort sett alltid en profil eller pedagogisk inriktning de lutar sig mot i barnets lärande, så på så sätt är det ingen skillnad på privat och kommunal förskola.
 • Familjedaghem
  Här hittar du din barndoms dagmamma. Det är en kommunalt anställd dagbarnvårdare som tar emot en mindre grupp barn i sitt hem. Ett familjedaghem kan vara ett alternativ för den som tycker att förskolan känns lite för stor. Även ett familjedaghem har en läroplan att förhålla sig till och dagmamman (eller pappan) behöver antingen ha en pedagogisk utbildning eller erfarenhet att arbeta med barn så de kan tillgodose en pedagogisk verksamhet. En sak som kan vara viktig att kolla upp om man lutar åt familjedaghem är hur det fungerar ifall dagmamman själv blir sjuk. Är barnet då välkommet hos annan dagmamma, eller förskola, eller förväntas du själv stanna hemma med VAB-ersättning?

Små grupper är bättre

De flesta experter är eniga om att små grupper med barn ger bättre kvalitet på förskolans verksamhet. Skolverket rekommenderar grupper med max 12 småbarn som är 1-3 år på tre heltidsanställda pedagoger. För 4-5-åringar är rekommendationen max 15 barn per grupp. Sen är det upp till varje kommun att besluta om hur många barn varje förskola ska ta emot, så grupperna är inte sällan på 16-17 barn, eller ännu fler i de större städerna. Studier har dock visat att större grupper innebär nackdelar även om man försöker kompensera med fler vuxna i verksamheten.

Hur vet man om förskolan är bra?

Så är man då på sitt livs första besök på en förskola, ens eget barn känns så pyttigt att man inte kan föreställa sig att det kommer bli så stort som barnen som leker framför dig. Vad är det man ska kolla efter? Hur vet man om förskolan är bra och vilka frågor ska man ställa och ta med sig hem. Vi har samlat de vanligaste sakerna att kolla upp:

 • Hur stora är barngrupperna? Mindre barngrupper brukar vara bra.
 • Hur många pedagoger/personal är det per barn? Ju fler desto bättre är en bra tumregel.
 • Hur hög är personalomsättningen? Är den låg kan det betyda att de anställda trivs på jobbet.
 • Vad lägger man särskild vikt vid, finns det någon speciell pedagogik som känns viktig för er?
 • Hur ser inom- och utomhusmiljön ut?
 • Har du som förälder möjlighet att få inflytande och i så fall hur?
 • Finns det syskongrupper eller åldersblandade grupper?
 • Hur brukar en inskolning gå till, är du välkommen att påverka hur ni vill ha den?

Känns svaren på dessa frågor bra, så ska du matcha dem med din magkänsla efter besöket. Hur var stämningen? Hur verkade personalen? Hur bemötte de ditt barn, om du hade hen med dig? Det första intrycket är viktigt och ofta rätt.

Skulle det ändå, mot förmodan, bli fel i slutändan och ingen av er trivs med det val ni gjort så kan det vara skönt att veta att det ju faktiskt går att byta förskola. Små barn anpassar sig snabbt och även om en pedagogik kan se bra ut på pappret så kanske den inte passar hur ditt barn vill utvecklas.

Faktagranskad av Tova Winbladh, legitimerad psykolog

Dela artikel