Libero_Recruitment_2021_26_girl-waiting-in-hallway_Desktop

Inskolning på förskolan

Att börja på förskolan innebär en ny tid i livet för alla i familjen. Plötsligt ska barnet, som alldeles nyss var ett litet knyte i din famn, ha en vardag där du inte alltid är med längre. Men när är det dags att börja, och hur går inskolningen på förskolan till? Vi berättar mer och ger lite tips inför den nya tiden.

Fyra av fem barn i Sverige börjar i förskola när de är någonstans mellan ett och tre år. Förskolan är en viktig del, i början mest för att man som föräldrar ska kunna återgå till jobbet efter föräldraledigheten, men senare är den också utvecklande för barnet. Där lär det sig nämligen att leka i grupp, visa hänsyn och mycket annat som är bra kunskaper att ha med sig i livet. Fram tills barnet är tre, fyra år så är dock grupplek ingen favoritsyssla hos barn, de är helt enkelt för små för att till fullo uppskatta det. Så vill (och kan) du som förälder vara ledig med barnet längre ska du absolut inte ha dåligt samvete eller tro att du hämmar ditt barns sociala utveckling bara för att det inte går på förskolan och omger sig av andra barn dagligen. Men de flesta barn kommer börja förskolan och vägen dit går genom inskolning.

Förberedelser för att börja på förskola

Redan innan inskolning och förskolestart kan det vara bra att börja förbereda barnet. Man kan gå och kolla på förskolan och leka på gården när den är stängd till exempel. Man kan också kika in genom fönstren och berätta för barnet lite om vad som ska hända. Det finns förskolor som tillåter besök innan inskolningen, men annars brukar det även funka fint att bara prata om det och titta på själva huset och utemiljön.

Även som förälder kan man behöva förbereda sig lite. Har du möjlighet, planera in ordentligt med tid till inskolningen och barnets första veckor på förskolan. Du kan också ställa in dig på att det nog inte kommer att gå helt smärtfritt, de flesta barn reagerar på ett eller annat sätt på att börja förskolan. Kanske blir nätterna stökiga eller så blir barnet extra mammig eller pappig ett tag. Eftersom mycket nytt kommer hända för barnet - många känslor och upplevelser - kan du räkna med att det kommer vara extra trött under den första tiden och troligen ha ett extra stort behov av närhet från dig. Det är ju hos en förälder som tryggheten hämtas när allt är nytt.

Ibland tvingas man av praktiska omständigheter låta barnet börja på förskolan tidigare än man själv känner sig mogen för. Det kan vara jobbigt att gå emot sin magkänsla, men försök hitta stöd från omgivningen och ha ett nära samarbete med förskolan så du kan känna dig trygg i att barnet har det bra. Lika vanligt är det faktiskt att förskolestarten kommer som en befrielse efter en lång föräldraledighet, då kan det ibland kännas lite skamligt att det känns så bra att lämna ifrån sig barnet. Men något dåligt samvete ska man absolut inte ha! Det är helt naturligt för oss människor att flera vuxna hjälps åt att ta hand om barnen, så har vi levt i alla tider och det är inget konstigt med att vilja dela ansvaret över ett barn med andra.

Hur går inskolningen till?

Olika förskolor har olika rutiner för inskolningen så det bästa du kan göra är att prata med förskolan som ditt barn ska gå på och se hur just de brukar gå till väga. Det viktigaste brukar vara att en inskolning sker med lyhördhet för barnets behov och signaler, tillsammans med bra samarbete mellan förälder och förskola. Har du som förälder förtroende för, och känner dig trygg med, pedagogerna kommer det automatiskt bli lättre för barnet att känna sig trygg. En bra kommunikation och att våga fråga om något känns konstigt lägger grunden för ett bra samarbete. Det kommer vara värdefullt även efter inskolningen.

De första lämningarna

Rent praktiskt går en inskolning oftast till så att barnet får vara på förskolan tillsammans med sin förälder för att lära känna den nya miljön och personerna som kommer bli den nya utökade tryggheten här i världen. Sen får föräldern börja lämna barnet kortare stunder, och till sist flera timmar i sträck. Hur snabbt det går brukar skilja sig från barn till barn och förskola till förskola. Reagerar barnet starkt på att bli lämnad i början ska du inte bli förskräckt. Även om barn är väldigt olika - vissa vinkar glatt hejdå och andra gråter hjärtskärande när föräldern går - så är det ändå en separation som barnet behöver hantera. En reaktion på att du lämnar behöver inte vara dålig – den betyder att ditt barn älskar att vara med dig! Pedagogerna kommer trösta och lugna ditt barn så hen kan slappna av och bli glad igen. Det kan vara skönt att höra efteråt att de lyckats med det så att barnet haft det bra och har lekt. Skulle det oroa dig mycket kan du, för din egen sinnesro, även höra om de har möjlighet att skicka ett meddelande när barnet lugnat sig, så kan din oro släppa.
Om barnet inte lugnar sig och blir glad när du är borta kanske det inte är riktigt redo för att lämnas och då är det bra om inskolningen kan få pågå ett tag till. Prata med pedagogerna och gör en plan ihop - de är ju vana vid alla slags barn och har ofta flera bra sätt att hantera olika svårigheter som skulle kunna uppstå.

Ha koll på ditt barns vardag

En bra sak är att ha koll på förskolans rutiner och lära sig namn på pedagoger och - om du kan - alla barn. Då är det lättare att prata med barnet om dagen. Pedagogerna ger oftast en inblick i hur ditt barns dagar ser ut, hur måltiderna och middagssömnen fungerar. Att ta en stund vid varje hämtning och checka in med personalen kan ge dig massor att prata om med barnet på väg hem och under kvällen. Förskolan är ju en hel värld för ditt barn och allt som hänt där är minst lika spännande som det som hänt i din. Finns möjlighet kan du ju också vara med en dag! Det brukar vara väldigt spännande och kul – för alla.
Vet man hur vardagen ser ut brukar det också bli lättare att förstå olika reaktioner, som till exempel att barnet är sliten efter en utflyktsdag, eller att hen verkar orolig om det är mycket konflikter mellan barnen just för tillfället. Slutar en favoritpedagog, är det mycket vikarier eller kort om personal i perioder - sådant påverkar ofta negativt. Men har du en förståelse för att dagen på förskolan för barnet är lika komplex och omväxlande som påfrestande, utvecklande och rolig som den är för oss vuxna på ett jobb - kommer du vara ett bra stöd för ditt barn.

Gosedjur och ombyten

De flesta förskolor tillåter att små barn har med sig gosedjur eller en snuttefilt till vilan. Andra ber om bilder att sätta upp – på familjen, husdjur eller liknande - vid barnens klädplats. Det kan ge barnet trygghet att titta på under dagen, så hen kan tänka på att allt det där som finns kvar där hemma. Räkna med att det kan behövas fler ombyten som ska hänga på förskolan, ni får med all sannolikhet en checklista vid inskolningen på vad förskolan vill att ni tar med och inte.

Känslomässiga reaktioner

Som sagt så upplever de flesta barn första tiden på förskolan som en rätt kämpig tid. De ska skapa massor av nya relationer och lära sig att vara utan sina föräldrar - samtidigt. Dessutom ska hen lära känna en ny miljö och anpassa sig in i regler och rutiner som är både nya och ofta ganska så krävande på ett annat sätt än vad vardagslivet hemma brukar kunna vara. Allt det gör att små barn ofta blir slitna och trötta av förskolan och det är bra att räkna med detta den första tiden.

Vårt bästa tips är att försöka fylla på barnet med närhet och energi när ni är hemma. Låt barnet vara i famnen, i knäet och snåla inte med kramar. Ställ inte för höga krav just nu. Det är skönt att bli ompysslad och få vara liten, när man anstränger sig hela dagarna för att vara duktig och stor bland människor man inte riktigt känner. Försök ha överseende med dåligt humör och känsloutbrott och se det istället som att batteriet är tomt där inuti den lille och behöver laddas – med föräldrakontakt, omsorg och kärlek.

Ibland visar sig tröttheten redan vid hämtning, det är vanligt att barnet bryter ihop lite då eller på vägen hem och inte orkar ”hålla ihop” längre nu när föräldern finns i närheten som den stora tryggheten. Vi vet att det kan kännas extremt frustrerande för en förälder som också slitit hårt hela dagen och bara vill hem och pusta ut. Men det är inget att göra åt tyvärr, utan försök ha förståelse istället. Det kan vara klokt att tänka på att fylla på barnets batteri direkt när ni ses. Att få vara lite liten en stund och bli påklädd och buren brukar kunna kännas bra, på samma sätt kan det vara bra att få något i magen för att orka hela vägen hem.

En bra förskoletillvaro

Efter den första turbulenta tiden vid inskolningen och strax därefter så brukar de flesta barn börja trivas riktigt bra med sin nya förskolevardag. Att gå på förskola verkar också, enligt forskning, ha positiva effekter på barns utveckling. Om de har trygga vuxenkontakter på förskolan kan de slappna av och leka och delta i vardagsrutinerna med lust och glädje. Sen kan det såklart vara så att vissa dagar ändå känns tunga och barnet vill hellre stanna hemma. Det är inget konstigt med det utan se det som ett tecken på att ni har det bra där hemma! Har du som förälder en trygg känsla av att barnet har det bra på förskolan brukar det kunna vara lättare att hantera.

Ibland händer det dock att förskolemiljön man hamnat i inte passar tillräckligt bra för ens barn och då kan det vara en bra idé att byta förskola. Är det så brukar det märkas tydligt både på barnet och på kontakten med personalen. Skaver det och du inte upplever att det hjälper att prata med pedagogerna och rektor brukar det bli bättre att byta förskola till en annan man känner förtroende för, än att stanna kvar och vara orolig för barnet.

Faktagranskad av Tova Winbladh, legitimerad psykolog

Dela artikel