Libero_Touch-Hybrid_baby_key-visual_1

Månad 45

Ditt barn

Ett helt nytt förhållande

Du upplever kanske att ditt förhållande till barnet förändras på det här stadiet. Känslomässigt är barnet medvetet om att ni är två olika personer och inte hänger samman på något sätt. Ni har egna känslor, behov och önskemål och ibland vill ni inte samma sak. Barn utvecklar sin empati. Om du är ledsen försöker barnet kanske trösta dig. Om arbetet hopar sig försöker det kanske hjälpa till. Vid den här tiden börjar barnet förhandla med dig. Det är verkligen ett tecken på oberoende och på att det har lärt sig förstå vad som är rätt och riktigt.

Förälder

Varför!

Varför skiner solen? Varför har vi en röd bil? Varför ska jag göra det? Varför har mormor rynkor? Varför kommer posten nu? Varför ska vi gå? Varför sjunger fåglarna? Du behöver förmodligen inte bli påmind om hur viktigt det är att ta de här frågorna på allvar – även om de är så många att det känns som om öronen håller på att trilla av av utmattning. Att ställa frågor och få svar bygger upp barnets kunskapsnivå, stimulerar dess nyfikenhet och ger det ännu mer att fundera på. En del barn frågar oavbrutet. Andra är mer reflekterande och inte riktigt så krävande, medan åter andra är mer uppfinningsrika och själva kommer på svaren på sina frågor. Oavsett hur barnet ställer sina frågor, så är de alltid fascinerande. Även om ditt tålamod då och då sätts på prov. Det råder inga tvivel om det. Glöm inte att ”varför” också kan vara ett sätt att säga ”berätta mer”. Det är barnets sätt att få fler upplysningar.