App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies.
Läs mer här.

Ultraljudsundersökning

Ultraljudsundersökning 
Ultraljud, är högfrekventa ljudvågor som skickas genom bukväggen in i livmodern. Ibland, särskilt i tidig graviditet, kan undersökningen göras vaginalt, från slidan. Undersökningen ger bilder av livmodern, barnet, fostervattnet, moderkakan och navelsträngen. Denna teknik har vi använt oss av i nästan ett halvt århundrade och den utvecklas ständigt. Den ger oss otroliga möjligheter att undersöka det ofödda barnet inne i livmodern.
På senare tid har det diskuterats om ultraljud är skadligt för fostret och det lilla ofödda barnet.


Rekommendationer från strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att foster endast ska exponeras för ultraljud när det finns ett medicinskt syfte.
Man ska enligt försiktighetsprincipen inte spela in filmer, ta bilder eller bestämma fostrets kön av andra skäl än då det är medicinskt motiverat.

De nackdelar som brukar nämnas ligger på ett etiskt plan. Blivande föräldrar kan ställas inför mycket svåra val om undersökningen visar en allvarlig fosterskada. Samtidigt är det naturligtvis en lättnad och en trygghet att få veta att den visar normala förhållanden, något som alla blivande föräldrar är tacksamma att få veta. Det bör nämnas att ultraljudsundersökningen i sig inte är felfri. Finner man misstanke om avvikelser kompletterar man alltid med en utvidgad fosterdiagnostik.
I dag kan man med den senaste ultraljudsutrustningen producera tredimensionella bilder av barnet i magen. Dessa bilder gör en noggrann medicinsk observation möjlig då de allra finaste detaljer och strukturerna av barnet kan urskiljas.

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...