App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies.
Läs mer här.

Spädbarnsgråt

Spädbarnsgråt

Förr i tiden sa man att spädbarnet mådde bra av att ligga och gråta, och att det var bra för lungorna. Så är det inte! Gråten säkrar spädbarnets kontakt med omgivningen, och barnet är starkt beroende av hur föräldrarna reagerar på gråten, för gråten är ett av spädbarnets sätt att kommunicera på. Barnet gråter till exempel när det har behov av: kontakt, att bli bytt på, mat, att rapa, att bli vaggat, eller vad det nu kan vara, och det är inte alltid möjligt att finna en förklaring på gråten.
 
Undersökningar tyder på att spädbarn gråter eller är oroliga i genomsnitt knappt två timmar om dygnet under de första tre månaderna i livet, och en timme per dygn från fyra till sex månaders ålder.
 
Barns gråt låter mycket olika, och många föräldrar kan redan på BB bara på gråten känna igen och urskilja sitt eget barn från andra. Många föräldrar blir överrumplade av hur deras eget barns gråt påverkar dem, i motsats till gråten från andra barn. För många nyblivna föräldrar, som ännu inte kan tolka sina barns signaler, skapar gråten ofta oro och en känsla av otillräcklighet. Men ju mer lugn och ro de lyckas uppbringa, desto bättre lyckas de med att tolka och reagera på barnets signaler.
 
Om gråten beror på hunger och barnet är mycket hungrigt och utmattat, så kommer det ofta inte på hur det ska få mat. Modern blir därför stressad, och mjölken kanske inte rinner till eller kommer ut. Här är det till stor hjälp om pappan, eller någon annan, tar barnet i några minuter, så att mamman kan samla sig och barnet lugna ner sig lite, för att därefter kunna äta i lugn och ro.
Inte så sällan är det nyfödda barnet oroligt på grund av trötthet, även om det bara har varit vaket i en timme, så var observant på trötthetstecknen.
 
Spädbarnet har ofta vissa återkommande oroliga stunder under dygnet. På dagen kan en tur i barnvagnen med barnet nedbäddat ofta ha god effekt.
 
Spädbarn är oftast oroliga på kvällen, och det brukar sammanfalla med den tidpunkt då föräldrarna också är trötta. Det kan därför vara bra om mamma får tillfälle att vila sig lite under dagen.
 
Alla spädbarn är unika och föds med mycket olika temperament. Temperamentet har stor betydelse för barnets sätt att gråta. Vissa barn gråter mycket - andra barn gråter ihärdigt med stor variation och med kraftfull stämma. Har man ett mycket temperamentsfullt spädbarn, som lägger ner stor energi i gråten, kan det bli en stor utmaning och kräva extra krafter i början. Det är emellertid också mycket positivt att vara föräldrar till ett temperamentsfullt barn.
 
Efterhand som ni lär känna barnet bättre blir det också lättare att tolka barnets gråt. Om ni är osäkra, resonera med varandra eller rådfråga BVC.

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...