App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies.
Läs mer här.

Kejsarsnitt

Kejsarsnitt

Ungefär 16% av alla förlossningar avslutas med kejsarsnitt. Det är ett större antal vid graviditeter som måste avslutas före vecka 37.
Vid fullgångna graviditeter är andelen kejsarsnitt inte lika hög.
Ett kejsarsnitt kan vara planerat eller akut. En förlossning som avslutas med ett kejsarsnitt efter det att värkarbetet startat är alltid akut, även om det finns tid att stanna värkarna och att i lugn och ro förbereda föräldrar och berörd personal.
Kvinnor som varit med om ett kejsarsnitt kan oftast föda på vanligt sätt nästa gång. Skulle man avråda från det är ett upprepat kejsarsnitt vanligtvis inget hinder för en ny planerad graviditet.
Vid planerade operationer skall alla smycken tas av. Med hänsyn till att det kan bli aktuellt med akut kejsarsnitt kan det därför vara klokt att ta ut piercings före förlossningen. (särskilt de som sitter så att de inte syns eller är svåra att ta bort).

Planerat kejsarsnitt

När man väljer att planera ett kejsarsnitt kan det vara av flera olika skäl. Antingen kan barnet ligga i sätesbjudning eller att mamman har en sjukdom som gör att en vanlig förlossning blir för riskabel. Barnet kan ha en starkt hämmad tillväxt och därmed mindre resurser att klara av en vanlig förlossning. Moderkakan kan ligga för och täcka modermunnen. I sällsynta fall förekommer missförhållande mellan barnets storlek och mammans bäcken. Man bedömer då att barnet inte kommer att kunna passera genom förlossningskanalen. En del kvinnor har en särskilt stark förlossningsrädsla och ångest inför att föda barn. Då är det viktigt att tidigt berätta detta för sin barnmorska på mödravården för att få hjälp med att finna mod och trygghet att föda sitt barn på vanligt sätt. I vissa fall är kejsarsnitt den enda och bästa metoden.

Akut kejsarsnitt

Några orsaker till akut kejsarsnitt:
● Värkarbetet har inte varit tillräckligt effektivt. Barnets huvud tränger inte ner och förlossningsförloppet stannar efter hand av
● Barnet visar tecken på syrebrist och måste komma ut så snabbt som möjligt
● Moderkakan lossnar delvis eller helt och det börjar blöda

Akuta kejsarsnitt kan vara mer eller mindre brådskande. Ofta har man tid att ge mamman en ryggbedövning så att hon kan vara vaken och närvarande under operationen. Gör man ett kejsarsnitt i full narkos är det sällan möjligt för den som är med dig att vara kvar på operationssalen. Det kan vara jobbigt att skiljas i en situation där allt plötsligt blir väldigt bråttom och akut. Det är lätt att känna sig maktlös och det är extra svårt att hantera att man förlorar kontrollen i en sådan situation. En del kvinnor känner sig ”snuvade” på sin förlossning. Andra känner en lättnad över att det hela äntligen avslutas.
När förlossningen avslutas med ett akut kejsarsnitt är det extra viktigt att efteråt få prata igenom det som hände med barnmorskan och läkaren. Blev det väldigt bråttom fanns det troligen ingen tid att förklara så mycket på. Kanske stämningen plötsligt blev spänd och koncentrerad och det gick så fort att ni inte hann reagera. Det finns ofta mycket att fråga om och att få förklaringar till. Varför kunde jag inte föda den normala vägen, vad hände, varför gjorde barnmorskan eller läkaren si eller så? Eftersamtalet ger er en samlad bild och en större förståelse för vad som faktiskt hände och varför personalen agerade som de gjorde.
Det är bra om ni efteråt kan prata om händelsen tillsammans. Ni kanske har två helt skilda upplevelser och minns olika saker. Ge plats och tid för att lyssna på varandra.
För det mesta sker ett planerat kejsarsnitt med ryggbedövning, antingen med epidural- eller en spinalbedövning. Det betyder att du kan vara vaken under operationen och direkt kunna höra och se ditt barn efter födelsen.

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...