App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies.
Läs mer här.

Det nyfödda barnet

Det nyfödda barnet
 
Det nyfödda barnet har perioder när det är lugnt vaket, aktivt vaket, gråtande, dåsigt, när det sover lugnt eller sover en aktiv drömsömn.

Hemma

Många nyblivna föräldrar är osäkra på om barnet trivs och har det bra. När ni lär känna ert barn kommer ni upptäcka att även om det inte kan prata har det ändå en otrolig förmåga att utrycka sig. Ett barn som lugnt faller i sömn efter en måltid eller ett barn som ligger och tittar sig runt är ett barn som har det bra. Ni lär er fort att tyda barnets signaler och vad ni skall göra för att åtgärda om någonting är fel. Lita på ert omdöme och använd ert sunda förnuft. Är ni osäkra, fråga er BVC-sköterska.

Närhet

Barnet har redan i livmodern fått en viss dygnsrytm. Många barn behåller samma rytm den första tiden efter födelsen. När mamman rör sig vaggas barnet till sömn. När mamma blir stilla och kanske ska sova vaknar barnet till och kan sträcka ut sig bättre, framför allt mot slutet av graviditeten. I livmodern är det aldrig helt tyst eller stilla. Det är varmt och omslutet. Det har vant sig vid den miljön och det är lätt att förstå att barnet vill fortsätta att känna sig omsluten av mammas eller pappas famn när det är fött.

Sömn

Det nyfödda barnets dygn skiftar mellan lugna och aktiva stunder. Gråt, dåsighet och lugn sömn blandas med den aktivare drömsömnen. Barns sömnbehov är olika. Några sover mycket, andra mindre. Undrar du om ditt barn sover för lite? I genomsnitt sover det nyfödda barnet 16 timmar per dygn.
Under sömnen befinner sig barnet i olika sömnstadier vilket förklarar skillnaderna mellan de lugna och oroligare perioderna.
Det nyfödda barnets sömn består till hälften av den ytliga REM-sömnen (Rapid Eye Movement). Under denna sömnfas andas barnet oregelbundet, rör på sig, grimaserar och gnyr eller gråter ibland. Barnet vaknar till flera gånger utan att ni märker det. Det är lätt att tro att barnet är vaket när det byter sömnfas. Känner du dig tveksam så avvakta en stund. När barnet befinner sig i den djupare sömnen är det helt avslappnat och inte lika lätt att väcka.
Nyfödda har ett stort sömnbehov och kan visa tecken på trötthet redan efter en till två timmars vakenhet. Då är det viktigt att underlätta för barnet att få sova igen. Se till att det är mätt och torrt. Ibland underlättar det insomnandet om du stryker med handen över barnets ögon. I perioder behöver barnet få somna hos föräldrarna. Det lugnar att känna värmen och att höra mammas eller pappas hjärtslag. En spjälsäng som med långsidan säkras längs med mammans sängsida, med spjälorna borta och madrasserna i nivå, kan fungera fint som en “sidovagn” den första tiden. Mor och barn har nära till varandra, vilket också underlättar nattamningen.
När barnet är några månader gammalt behöver det varva ner en stund innan det är dags att sova. Lika lite som att du kan gå direkt från ett träningspass och somna, kan barnet somna direkt efter intensiv lek. Under de första månaderna somnar barnen vanligtvis i samband med måltiderna. När det blir lite äldre är mat och sömn inte lika tydligt sammankopplade.
Andra halvåret börjar barnet ofta drömma mer och annorlunda. Då barnet börjat krypa får det mer intryck att bearbeta. Kanske blir drömmarna ibland skrämmande och barnet vaknar flera gånger under natten. Några vaknar bara helt lätt och smågnäller en liten stund och somnar sedan om, andra gallskriver direkt. Nästan alla barn har sådana perioder och om man vet det och förstår orsaken kan det vara lättare att ta det med ro, och då brukar det också gå över. Stör inte barnet i onödan om det verkar vakna till – se om barnet kanske somnar om. ”Belöna” inte barnet som vaknar genom att ta upp det och börja leka. Visa att det är natt och dags att sova. Trösta och bär en stund om det behövs. Det finns inga standardlösningar, men det kan vara skönt att prata igenom situationen med BVC-sköterskan om det blivit ett problem. Hon kan ge förslag, tips och råd – så ni kan finna en lösning som känns bra och passar er familj.
Ni kommer successivt att föra in barnet i en rytm och vanor som följer och passar familjen.
För barnet som blivit mer medvetet om omgivningen är det en trygghet om läggningsritualerna ser någorlunda lika ut från gång till gång. Det hjälper barnet att förstå när det börjar bli dags att sova. Varva ned, kanske i förälderns famn med en saga eller en sång, kramar, smek, puss och god natt… Hitta det som lugnar barnet. En del barn har glädje av en ”snuttefilt”, kanske en bit av mammas nattlinne eller ett kramdjur – dämpa belysningen, tala mjukt och tyst och vagga barnet en stund om det behövs. Undan för undan kan man sedan minska vaggandet och barnet kan somna gott på egen hand. Försök att inte dra ut på läggningsritualerna för länge eftersom barnet då riskerar att bli övertrött och få svårare att komma till ro. Tänk på att det aldrig får bli ett straff att gå och lägga sig och sova.

Inför läggningen

 • Barnet skall sova på rygg tills det kan vända sig själv
 • Se till att barnet inte är för varmt klätt och att det kan röra sig. Sovrummets temperatur rekommenderas vara ungefär 16-20 grader. Många barn sover gott utomhus, men lämna inte barnet utan övervakning
 • Lär ditt barn att skilja på dag och natt genom att ge barnet mindre uppmärksamhet på natten. Prata inte eller tänd lampor i onödan och gör nattmålet så kort som möjligt
 • Om ditt barn sover väldigt oregelbundet eller oroligt efter de första månaderna kan du få råd och hjälp av din BVC-sköterska

Avföring

Den allra första avföringen kallas mekonium och är svart eller mörkgrön. Efterhand som amningen kommer igång blir den mer grynig och gulaktig med syrlig doft. När barnet är fyra dagar gammalt bör avföringen växla från svart till gröngulaktigt, som ett tecken på att barnet fått i sig tillräckligt med mat. Det är väldigt varierande hur ofta spädbarn bajsar. Somliga bajsar varje gång de äter och andra bara en gång i veckan. Båda varianterna är normala under förutsättning att barnet äter och mår bra. De första tre veckorna brukar dock spädbarn bajsa varje dag.

Gulsot

Efter några dagar blir de flesta nyfödda lite gula på huden och eventuellt i ögonvitorna.
Acceptabel gulsot hos barn födda i rätt tid varar vanligtvis sju till tio, ibland upp till 14 dagar. Det har inget med ”riktig” gulsot att göra. Barnet gör sig av med överflödiga röda blodkroppar och då frigörs ett gult ämne, bilirubin, som kommer ut i blodet. Bilirubinet bryts ner i levern. Hos nyfödda är levern omogen och klarar inte alltid att bryta ner bilirubinet fort nog. Speciellt utsatta är för tidigt födda barn. Vanligt solljus hjälper till att omvandla bilirubinet i huden så att det kan utsöndras med urinen. Genom att placera barnets sovplats i dagsljus (ej direkt solljus) kan du påskynda den processen. Är huden kraftigt gulfärgad måste barnet behandlas. Allt för höga bilirubinvärden kan ge skador, därför är man frikostig med att ge ljusterapi i ett tidigt skede. Ett speciellt blått ljus är det mest effektiva.

Bebisens andning

Minuterna efter förlossningen ställer barnets andning och blodcirkulation om sig för att fungera i ett liv utanför livmodern. I fosterlivet får barnet syre och näring från moderkakan via navelsträngen. Det tränar sina lungor genom att dra in och trycka ut fostervatten. Så länge barnet lever sitt liv i livmodern leds blodomloppet förbi lungorna. Mot slutet av graviditeten förbereder sig barnet för den omställning som ska ske vid födelsen. Lungorna mognar, barnet tränar alltjämt andningsrörelser och lagrar socker (glykogen) i levern. Under förlossningen töms lungorna på vätska genom att bröstkorgen trycks samman och vätskan pressas ut genom barnets näsa och mun. De första andetagen fyller snabbt lungorna med luft och barnet skriker oftast samtidigt. Blodkretsloppet ändras, cirkulationen till moderkakan avbryts och blodet leds nu via lungorna i stället. Barnet börjar andas. Omedelbart efter förlossningen är barnet vaket och aktivt trots att det är en enorm kraftansträngning att födas. Det tar några timmar innan lungorna har vant sig vid omställningen och det tar några veckor innan blodkretsloppet helt har ställt om sig till livet utanför livmodern. De första levnadsveckorna är ofta det lilla barnets andning omogen och oregelbunden. Det växlar mellan snabb och långsam andning. Det viktiga är att barnet är rosigt och verkar piggt och må bra.

Reflexer

Friska barn föds med ett antal reflexer. Man kan utlösa dessa om man retas på ett visst sätt. En del av reflexerna försvinner efter hand. De är ett uttryck för att barnets nervsystem fungerar som det skall och är en sak som barnmorskan och barnläkaren kontrollerar strax efter barnets födelse.
 • Moro-reflexen: Om du låter barnets huvud falla bakåt mot dina kupade händer så att det upplever att det faller, kommer barnet ögonblickligen att reagera genom att göra en omfamningsrörelse med båda armarna. Det är en gammal och primitiv reflex som hade till uppgift att få ungen att klamra sig fast vid sin mamma
 • Gripreflexen: Stimulerar man handflatan eller fotsulan kniper barnet med fingrar och tår direkt
 • Gångreflexen: Att gå verkar vara en fullt utvecklad drift redan från första början. Håller du ditt nyfödda barn upp och låter dess fötter nudda underlaget gör det gångrörelser med benen. Att den sedan lär sig att gå vid 10-12 månaders ålder är egentligen bara en utveckling av något barnet redan kan
 •  Sök- och sugreflexen: som vi nämner mer om under kapitlet om amning

Navel

Resterna av navelsträngen ramlar bort av sig själv, oftast inom två veckor. Navel­­stumpen skall hållas ren och torr och man kan tvätta den med vanligt vatten. Det är normalt att den blöder och vätskar sig något. Det är också normalt att det luktar lite illa. Men om naveln blir röd och svullen, börjar lukta rejält och vätskar sig mycket kan det bero på att det har tillstött en infektion. Då bör man genast kontakta BVC.
Ibland kan barnet ha ett så kallat navel­granulom, det vill säga slemhinna i stället för hud i navelgropen. Det kan behandlas med lapis på BVC och brukar läka på ett par dagar.

Huden

Hudens färg och utseende kan variera mycket hos barnet. Många barn har kalla, blåaktiga händer och fötter den första tiden. Det beror inte på att barnet fryser utan på den omställning av cirkulationen som sker i barnets kropp.

Prickar och utslag

 • Prickar och utslag är vanligt hos nyfödda. De flesta är helt ofarliga.
 • Milier: vita, hårda, små prickar som ofta sitter på näsan och kinderna. De är helt ofarliga och försvinner av sig själv, oftast inom några veckor efter födseln. Ibland kvarstår de några månader
 • Storkbett: är röda märken som består av en samling små, ytliga blodkärl som inte är upphöjda. De sitter i pannan, på ögonlocken och/eller i nacken. I pannan försvinner de under det första levnadsåret. I nacken kan de finnas kvar i flera år
 • Värmeutslag: är röda utslag som kommer och går. Barnet har dem en stund, ofta i anslutning till att det blivit varmt. Utslagen försvinner när barnet blir svalare
 • Hormonplitor: är små röda prickar med en gul topp. De ser ut som små finnar. Det är en hormonpåverkan från mamman
 • Hemangiom: så kallat smultronmärke, är kärlnystan under huden som ofta skiftar i blått med en klarröd fläck på toppen. De blir synliga först några veckor efter förlossningen och kan fortsätta att öka i storlek under det första halvåret. De är ofarliga och försvinner oftast efter några år
 • Röd, torr, skorvig eller irriterad hud kan bero på att barnet har reagerat på något som mamma har ätit, på parfymerat tvättmedel eller något annat.
 • Blåsor med klart eller grumligt innehåll kan vara en infektion i huden som behöver behandlas. Kontakta BVC eller vårdcentral för att få hjälp att bedöma vad som er göras

Svullna bröst på barnet

Brösten på nyfödda barn kan bli svullna och lite ömma. Ibland kan det till och med komma lite mjölkliknande vätska ur bröstvårtorna. Det är en hormonpåverkan från mamma. Om brösten skulle bli röda och varma kan det vara tecken på en infektion och då ska man kontakta BVC. Det är ovanligt och brukar gå över av sig själv, för det mesta inom ett par veckor.

Allergi

Varför vissa barn utvecklar allergi och andra inte vet man inte vad det beror på.
Någon form av matallergi, atopiskt eksem eller ”hösnuva” drabbar någon gång vart tredje barn i västvärlden.10% av dessa utvecklar astma. Effektiva förebyggande metoder saknas men följande råd tycks kunna förhindra utbrott av allergisk sjukdom:
 • Vädra och ventilera väl i hemmet
 • Städa och lufta textilier regelbundet
 • Utsätt inte barnet för tobaksrök, varken under graviditeten eller efter födelsen
 • Se över hemmiljön. Utsätt ej barn för mögel som kan uppstå i fuktskadade hus med dålig ventilation

Eksem

Barneksem kallas för atopiska eksem. Hälften av alla barn som drabbas får det under sitt första levnadsår. Hos de flesta försvinner det av sig själv men det kan komma tillbaka senare i livet.
Eksemet är torrt och kan klia. Huden blir mer eller mindre röd och irriterad. Hos riktigt små barn kan eksemet ses i ansiktet, på kinderna, bakom öronen och på halsen. Ibland sprider det sig på kroppen, vanliga ställen är på armbågarna och i knävecken.
De bästa åtgärderna är:
 • Smörj huden med fet oparfymerad hudkräm eller olja flera gånger per dag. En del barn har mest behov av krämen på vintern
 • Ha lite barnolja i badvattnet. Men häll inte i oljan förrän strax före du tar upp barnet
 • Klipp barnets naglar så eksemen inte blir såriga när barnet kliar sig
 • Använd kläder och sängkläder av ren bomull och se till att barnet inte sover för varmt

Atopiska eksem varierar mycket i svårighetsgrad. Ibland kan det vara nödvändigt att behandla med kortisonkräm en period.

Kolik

Det är nog många föräldrar som oroar sig för att, att deras barn ska drabbas av spädbarnskolik där kvällar och nätter blir sömnlösa på grund av ett skrikigt barn. Cirka 10% drabbas av kolik och det man har sett en ärftlig faktor. Besvären börjar oftast när barnet är en till tre veckor gamla veckor gammalt och definieras av otröstligt skrik eller gråt i minst tre timmar per dag i minst tre dagar i veckan i minst tre veckor. Man vet inte riktigt vad det orsakas av men att barnet får ont i magen anses bero på oroliga tarmar och mycket gas i magen.
Barnet kan vara relativt lugnt under tidig dag. Besvären ökar vanligtvis framåt eftermiddagen och är som värst på kvällen. Barnet är i övrigt friskt, äter bra och har normal avföring. När barnet är runt tre månader gammalt brukar besvären avta eller försvinna helt.
Ta kontakt med din BVC-sköterska för råd och stöd, det finns en del saker man kan göra för att lindra besvären. Bland annat kan man prova att ge barnet magknipsmassage. Man kan bära barnet över armen i magläge, låta barnet sitta i bärsjal eller bärsele, som mamma utesluta komjölk i kosten eller ge barnet komjölksfri bröstmjölksersättning. Det finns även läkemedel som kan hjälpa mot gasspänningar. På en del håll i landet finns det akupunktur mot spädbarnskolik.
Det är mycket påfrestande att ha ett barn med kolikbesvär. Sök hjälp och stöd i omgivningen. Be släkt och vänner om en stunds avlastning och turas om att få sova ut. Det finns olika föräldrarforum på internet där man kan få stöd och tips på hur man ska hantera situationen. Håll ut och ha tålamod. Tänk på att kolik inte varar för evigt. Snart nog kommer det en ny dag när barnet också sover lugnt och skönt hela natten igenom.

Att förebygga plötslig spädbarnsdöd

Plötslig spädbarnsdöd kan drabba barn upp till ett års ålder, men är mycket ovanligt som väl är. Det är ändå något som ofta oroar nyblivna föräldrar. Efter det att man gick ut med rådet att låta alla spädbarn sova på rygg har antalet fall minskat betydligt.

Rekommendationer:
 • Avstå från att röka
 • Låt spädbarnet sova på rygg
 • Låt barnet ha ett eget litet täcke om det ligger i föräldrarnas säng
 • Se till att barnet är lagom varmt och kan röra sig
 • Amma om det är möjligt

Huvudform

Vissa barn vrider alltid huvudet åt samma håll när de ligger på rygg. Genom att låta barnet använda en mjuk liten kudde kan man förebygga platt bakhuvud. Om barnets har lite platt bakhuvud eller sned skalle, kan man avhjälpa detta genom att:
 • När barnet sover; se till att huvudet inte alltid ligger åt samma håll
 • När du håller ditt barn; se till att huvudet inte alltid är vänt åt samma håll
 • Försök få barnet att vrida på huvudet genom att tala med det från andra sidan
Låt barnet ligga på magen när det är vaket. Det är bra för både huvudformen och för att bygga upp rygg- och bukmusklerna.
Det kan finnas orsaker till att låta ett barn sova på magen. Diskutera detta med en barnläkare eller på BVC. Vakna spädbarn får ligga på magen men vänd på barnet när det somnat.
Då barnet blivit så stort att det lätt kan vända sig fram och tillbaka under sömnen behöver man inte vända barnet tillbaka på rygg.
Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...