App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies.
Läs mer här.

Det nya livet hemma

Det nya livet hemma

De flesta föreställer sig att den mest fullkomliga lycka här på jorden är att få ett eget barn. För barn är ett resultat av kärlek. Men kärlek och sex kräver tid, ork och privatliv. Nyblivna föräldrar har inget av detta.
Ges tillfälle och tid finns sällan ork och tvärtom. Omställningen från ett liv utan barn till ett liv som föräldrar är stor. Ni går in i en tid som rymmer mycket fantastiskt men som också kan leda till en utvecklingskris i samlivet.
Mamma-pappa-barn, betraktas som en klassisk trekant. Innanför den ramen kan man också bilda par: mor-barn, far-barn, mor-far eller ännu hellre kvinna-man. Inom alla dessa relationer, såväl om det är mellan två eller tre finns starka känslor av värme, harmoni och glädje men också av det motsatta.
Det är svårt att föreställa sig hur stort och tidskrävande arbetet med ett litet barn kan vara. Man förändrar sig som person när man får barn. När barnet har kommit måste ni anpassa ert liv, många gånger på ett större sätt än ni förväntat er. Det är omöjligt att helt undvika kollisioner mellan de vuxnas och barnets behov och vanor. För de flesta kvinnor och män krävs det framför allt att man hela tiden för ett öppet och ärligt samtal med varandra.

Önskebarnet

En del par har väntat i många år på att få barn. Några har varit igenom påfrestande undersökningar och behandlingar innan man lyckats bli gravid. En del blir föräldrar genom adoption. Krav och förväntningar från både omgivningen och er själva kan bli väldigt stora och ibland vara svåra att leva upp till. Det bästa är att vara öppen för att det inte alltid blir som man tänkt sig. Var lyhörda och öppna. Försök att ta saker och ting när de kommer.

Att vara en familj

När ni kommer hem med ert barn kommer ni snart in i en rytm tillsammans. Det är något som ni antagligen har längtat efter och sett fram mot. Att få komma hem med det nya barnet, att lära känna varandra och att bli en familj.
Kanske blir det inte riktigt som ni föreställt er eller drömt om. Det är långt ifrån alltid som de riktigt stora varma känslorna för barnet kommer av sig själv. Det kan ibland ta lite tid. Ge er den tiden att både tillsammans och var och en för sig lära känna barnet.
Små barn har inte de vuxnas hämningar. De får hicka, magknip, skriker och vill inte sova när det passar er. Det kräver uppmärksamhet och omsorg. Ni tvingas kanske förändra måltidsrytmer och kan inte vara så aktiva som ni brukar. När ni äntligen sitter till bords är det svårt att få ro och att slappna av. Det kan vara svårt att koncentrera sig och kunna prata tillsammans. Det är som att hela tillvaron av och till blir osammanhängande. Ibland kan det kännas mycket frustrerande, ibland bara komiskt. Att kunna skratta åt det oförutsägbara i den nya situationen kan vara en lättnad. Det kan också komma nätter med för lite sömn. Ni blir trötta och irriterade nästa dag. Kanske drömmer ni om tiden ”innan vi fick barn”. Vardagen är plötsligt en annan än tidigare när ni bara var två.
Det tål att upprepas att det kan vara en berg- och dalbana av känslor. Den första tiden av anspänning och trötthet kan vara ansträngande och samtidigt helt vidunderligt fantastisk.
Förträng inte eller bagatellisera det som är besvärligt. Prata om det. Berätta för varandra om det är något som irriterar eller som ni vill förändra. Även små barn kan reagera om ni är otrygga och irriterade på varandra. Barnet känner av stämningen mellan er och kan ibland vara en barometer för hur mamma och pappa har det tillsammans.
Det är en stor omställning att bli förälder för första gången. Nästa gång har ni redan varit igenom det största, ni är mer förberedda och det kommer att gå mycket lättare. Ni är redan mamma och pappa.

Att hantera konflikter

Att få barn är en stor utmaning i livet. Det ställer nya krav på er som individer men också i er relation som man och kvinna. Även om ert lilla barn förvisso är en magnet som för er samman, kan det ibland vända på polerna så att ni i stället kommer att stöta bort varandra.
För trötta och ansvarstagande nyblivna föräldrar är det inte ovanligt att små oenigheter växer sig så stora och oöver­skådliga att det känns svårt att finna en lösning ut ur konflikten. Ibland är det bra att söka hjälp tillsammans, helst innan problemen blir för stora. Ni kanske inte är intresserad av parterapi, det är inte heller säkert att det är nödvändigt. Inte desto mindre är det många par som upplever att hjälp utifrån i form av konfliktrådgivning eller samtal tillsammans med en utomstående, är en lättnad och till stor nytta. Inte minst kan det vara positivt att få en djupare förståelse för de önskemål och behov som ligger bakom de oenigheter ni har. Att få lära sig ett avväpnande språk att använda när ni samtalar med varandra, gör också konflikterna mindre och det blir lättare att gå vidare i samförstånd.
Om ni lär er att tala om ert sätt att hantera konflikter, kan det hjälpa er att finna de faktorer som ligger bakom er ilska och frustration. Målet är att ni kommer igenom konflikten med större trygghet, tillit och förståelse för varandra.
Kanske har ni vänner som varit med om något liknande eller så kan er BVC-sköterska, barnmorska eller läkare hänvisa till rätt person. Det mest lättillgängliga brukar vara att själv söka sig till kommunens familjerådgivning. Telefonnumret står i telefonkatalogens blå del.
 

Humöret

När du sitter med det nyfödda barnet i dina armar är det antagligen ett av de lyckligaste ögonblicken i ditt liv. Det är en stor lättnad efter många månaders väntan. Det är lätt att glömma den kanske påfrestande graviditeten och den smärtsamma förlossningen. De flesta kvinnor upplever sedan en period då de känner sig osäkra, sårbara, sorgsna eller ängsliga. Trots nio månaders förberedelser så sker plötsligt allt väldigt fort. Det går inte att i förväg förutsäga exakt vad som skall hända och hur det skall kännas. Plötsligt, på bara några timmar är allt upp och ner. Ingenting är sig likt och du har just gått igenom ett gigantiskt styrkeprov när du har fött ditt barn. Den fysiska utmattningen är stor. Det är också ett nytt ansvar att ta hand om ett nyfött barn. En nybliven mor kan lätt känna sig osäker och otillräcklig.
De flesta kvinnor som fött barn går igenom en kortare period med kraftiga humörsvängningar. Det är fullständigt normalt. Hormonerna som nu laddar om för mjölkproduktion och amning påverkar dig också mer eller mindre starkt. Du kan känna dig upprymd i den ena stunden och gråtfärdig, trött eller irriterad i nästa. Förstår du inte varför, kan det upplevas skrämmande. Många kvinnor upptäcker att de plötsligt faller i gråt utan egentlig anledning. Det här händer oftast under den första veckan efter förlossningen. Det brukar snart bli bättre, speciellt om du får vila och sova ut. Att omgivningen visar förståelse och hjälper dig med allt det praktiska runt omkring är också viktigt. Förväxla inte den här normala ledsenheten med det som är en förlossningsdepression.
Det händer att både nyblivna mammor och pappor efter en tid kan känna sig så slutkörda att de reagerar med nedstämdhet. I vissa fall kan det vara skönt att söka hjälp och få någon utomstående att prata med. Fråga din barnmorska, läkare eller sjuksköterskan på barnhälsovården.
 

Depression

Ungefär 10% av alla kvinnor får psykiska reaktioner i samband med att de föder barn. Om nedstämdheten blir väldigt stark och kvarstår under en längre tid kallas detta tillstånd för en förlossningsdepression. Ungefär hälften av dessa kvinnor utvecklar ett tillstånd där behandling ibland kan var nödvändig.
Det är inte helt ovanligt att denna nedstämdhet utlöses när pappan börjar arbeta igen och kvinnan blir ensam med ansvaret. Det kan ge sig till uttryck på flera sätt. Det vanligaste tecknet är att kvinnan känner hopplöshet, hjälplöshet och får skuldkänslor gentemot barnet. Hon tycker inte att hon duger som mor. Vardagen kan verka oöverkomlig. I vissa fall kan ångestfyllda och/eller aggressiva tankar riktade mot barnet signalera att kvinnan behöver söka hjälp för att komma vidare. Det är viktigt att göra det på ett tidigt stadium. Många kvinnor och familjer försöker hålla problemen för sig själva. För det mesta blir det bara värre då. Om det går för lång tid kan förhållandet till barnet bli komplicerat och kvinnan får problem med att njuta av sitt barn. Därför är det viktigt att du talar om hur du mår. Det är ingenting att skämmas för och du är inte ensam. Kvinnor som tidigare i livet har haft depressioner löper större risk att drabbas av en förlossningsdepression. Med kännedom om detta kan man många gånger förebygga att det återkommer. Erfarenheten har också visat att en sådan depression faktiskt kan avhjälpas med samtalsbehandling, ibland med medicinsk behandling som komplement. I dag erbjuder de flesta barnavårdscentraler speciella mammasamtal för att hitta de som drabbas och för att erbjuda dessa kvinnor hjälp och stöd.

Pappor och förlossningsdepression

För både kvinnor och män är det psykologiskt och identitetsmässigt krävande och omvälvande att få barn, att bli förälder. Många starka känslor och nya tankar att få ordning på kan ibland leda till en förlossningsdepression. Det kan verka paradoxalt att så negativa känslor tar överhanden när samtidigt lyckan över att ha blivit förälder är så stor. Då hjälper det att förstå att reaktionen kommer som ett tecken på att du behöver bearbeta det du varit med om och helt enkelt komma i kapp rent själsligt. Det är ett mänskligt behov. Mannen kan drabbas så väl som kvinnan och upplevelsen kan bli så stor att man behöver söka hjälp för att komma igenom krisperioden.
En förlossningsdepression kännetecknas av samma tankar, känslor, reaktioner och symptom som vid en ”vanlig depression”. Skillnaden är att den är förknippad med upplevelserna kring att bli förälder.
Män kan ha något annorlunda symtom än kvinnor som drabbas av förlossningsdepression. Kvinnor känner ofta en stor hopplöshet och skuldkänslor. Självkänslan sviktar och man känner sig oerhört hjälplös. Männen kan också få reaktioner som avsaknad av stresströskel, missbruk (särskilt av alkohol), oförklarliga vredesutbrott, oro och tillbakadragenhet. De kan ibland visa ett överdrivet engagemang för sitt arbete och framför allt avvisa alla försök till hjälp. Det är vanligt att man inte är observant på att dessa beteenden kan förklaras i en depression. Det är lättare att tycka att det är mannen som är ett problem snarare än att det är mannen som har ett problem.
Män med en depression kan drabbas av en övermäktig känsla av att vara bundna och ofria. Belastningen i det nya ansvaret kan yttra sig som en ångest över att det skall vara något fel på barnet, över barnets reaktioner eller att behöva skiljas från barnet. Det finns exempel på män som varit rädda för att tappa kontrollen och skada sitt barn. Också för att barnet genom sin blotta existens skall skada honom. Oftast förstår mannen själv det orationella i att tänka och känna som han gör. Det leder i sin tur till en ännu större frustration. Det kan vara svårt att ta sig ur en förlossningsdepression av egen kraft.
Har du som man något eller flera av dessa symptom måste du söka professionell hjälp. Det är en styrka att se sina egna begränsningar och kunna söka hjälp. Du kan få hjälp med att prata med en psykolog. Det är bra som ett led i att förstå sig själv bättre, att ta sig igenom kristiden och att i längden få ett avspänt och kärleksfullt förhållande både till sitt barn och till sig själv som ansvarstagande förälder.

Kvinnokroppens förändring

Efter nio månaders graviditet och en förlossning är kroppen inte sig lik. Många kvinnor har svårt att vänja sig vid förändringen. Efter en lång tid av fysiska och psykiska påfrestningar är du en annan och det är din kropp också. I början hänger magen, brösten är stora och ömma och underlivet ser inte ut som innan du blev gravid. Det hela blir naturligtvis mycket bättre efter en tid. Huden på magen drar ihop sig och musklerna under återfår sin naturliga plats. Brösten vänjer sig vid omställningen, svullnaden och ömheten försvinner. Vävnaderna i underlivet läker, det är inte svullet längre och det blir allt lättare att njuta av ett samliv igen. En del kvinnor blir besvikna över att inte återhämtningen går fort nog. Sköter du om dig på ett bra sätt så går läkningen snabbare. Ät god näringsrik mat och ta gärna extra vitaminer, speciellt om du ammar.

Rör på dig

I början får du den bästa motionen genom att promenera med barnvagnen. Efter ett tag kan du börja med lättare motionspass, styrketräning eller simning om det är något du tycker om. Successivt, när du känner hur kroppen reagerar kan du öka på träningen. Glöm inte att knipträna. Det kan du börja med direkt efter födseln. Knipövningar kan du läsa mer om på sid. 115.

Ett sexliv igen

För många par tar det lång tid innan man vill och känner lust till sex igen. Det är inte ovanligt. Bara för att man får och kan ha sex efter några veckor när avslaget upphört betyder det inte att man vill. Som nybliven förälder har man ett helt annat fokus och tröttheten gör inte situationen ”sexigare”. Oroa er inte, det innebär inte automatiskt ett problem. Det blir det först om någon av er saknar att ha sex. Räkna med att det kan ta flera månader. För kvinnan kan själva lusten dröja ännu längre. Det finns annat mys man kan ägna sig åt för att hålla kärleken vid liv så länge. Båda har ett behov av närhet, sedan är det ert gemensamma ansvar att våga prova igen. Man kan inte ha sex på kommando, men båda har ett ansvar att se till att förutsättningarna är de allra bästa.
Vissa kvinnor har svårt att förena rollen som ammande moder med att också vara en sexuell, lustfylld kvinna. För andra innebär det inga problem. De flesta av oss behöver tid att förena dessa två tillstånd.
Kvinnans kropp är behövd och upptagen av att bära fram och föda barnet, därefter att dygnet runt finnas där med tröst, kärlek och mat. Ofta räcker det för kvinnan att uppfylla barnets behov av tröst och intimitet de närmaste månaderna efter förlossningen. Närheten man känner till sin man präglas i huvudsak av det gemensamma föräldraskapet och behovet av stöd, avlastning och uppmuntran.
För en del kvinnor kan allt detta kännas som en naturlig helhet. Kärlek, sex, orgasm, graviditet, smärta, att föda, amma, kärlek, sex – och så vidare. För andra känns det oerhört jobbigt att förena rollen som älskarinna och mamma.
Det händer att situationen är den omvända. Män kan också tappa intresse för sex när hans fokus helt är på sin nya roll som pappa. Vi är individer. Vi reagerar och handskas på olika sätt med nya situationer. Det är viktigt att ni respekterar varandra och pratar om det som händer och vad ni känner.
För en nybliven pappa är det lätt att känna sig utanför kvinnans och barnets närhet till varandra. Det underlättar om du förstår och acceptera att det är något helt naturligt och att det med tiden kommer att finnas mer utrymme för dig, både som älskad man och som pappa.
Som kvinna bör förstå hur betydelsefullt det är att du tidigt släpper in din partner. Anförtro honom vad som rör sig inom dig och låt honom bli delaktig redan från början.
Hjälps ni åt med föräldraskapet på alla plan fördjupar och stärker det ert förhållande.
Kroppen har förändrats under graviditeten och efter förlossningen. Det är lätt att du känner dig osäker både inför din egen kropp och inför din partners förväntningar. En del avstår från sex under hela graviditeten. Då tar det troligen längre tid att hitta tillbaka till ett samliv igen. Det viktigaste är att ni har tålamod och inte ger upp. Ge er tillsammans den tid som behövs för att återupptäcka varandra och er lust till sex. Våga prova.
Det kan vara en ansträngande tid om ni inte förstår varandra och om kraven på sex blir för stora. Viktigast av allt är att hålla kvar närheten och förtroligheten, tryggheten i relationen. Det finns inte samma ork till att uppvakta varandra som tidigare även om attraktionen är den samma. Glöm inte att avlastning i hemmet ibland kan hjälpa lusten på traven. Det finns faktiskt vetenskapligt stöd för att ”Kärleken börjar i köket”.
Det kommer en ny tid när ni har nätter med amning och blöjbyten bakom er. Orken återvänder och livet går vidare. Kvinnans lust kommer tillbaka, i många fall med råge och med en förmåga att njuta av sex på ett djupare och mer lustfyllt sätt.
Om relationen ändå blir lidande, dra er inte för att söka hjälp i tid. Kanske är lösningen inte så svår som den först kan tyckas. Det finns ofta gott om möjligheter att få hjälp och råd genom samtal med familjeterapeut eller kanske en sexualrådgivare. Er barnmorska kan också ge de råd som behövs.
Tänk på att:
● Krama varandra någon gång varje dag så att ni känner att ni är kärlekspartners och inte bara föräldrar
● Uttryck vad du känner till din partner, utan att anklaga eller generalisera, så informativt du kan. Om du är för trött för sex, men känner förväntan från din partner, kan du säga t ex följande: ”Jag skulle bara vilja kramas en stund innan vi somnar. Jag är för trött för något mer just nu, men jag älskar dig jättemycket ska du veta.” Det som händer då är att partnern blir bekräftad och mår bra. Du själv kan slappna av för att du räknar med att din partner respekterar din önskan. Då när ni kramas och kelar lite, så väcks kanske lusten i alla fall, eftersom sensualitet föder sexualitet. När ni umgås sensuellt och/eller sexuellt så stärks parrelationen bl. a. med hjälp av hormoner som ökar samhörigheten

När det gör ont att ha sex

Några kvinnor har blivit sydda i underlivet. Ärrvävnaden kan i vissa fall bli så hård och ömmande att samlag i början kan vara smärtsamt och ibland inte går att genomföra alls. Du kan hjälpa läkningen genom att knipa och genom att massera området med en lätt, parfymfri intimhygien- eller barnolja. När kvinnan blivit sydd med tråd som skall absorberas av sig själv kan ibland knutarna ligga kvar en längre tid och irritera. Det släpper så småningom. Be din barnmorska eller läkare att undersöka dig om det inte känns bra. I början kan det vara svårt att slappna av när man skall ha samlag igen. Det kan vara en orsak till att det gör ont. Ta god tid på er. Oro för att barnet skall vakna kan också bidra till att man spänner sig. Om du tränar med knipövningar väldigt mycket kan det ibland bli svårt att slappna av, lagom är bäst. Kvinnor som ammar får ibland skörare slemhinnor i slidan. Det är övergående och blir som vanligt igen efter amningstiden. Glidgel brukar vara att rekommendera. Räcker inte det kan kvinnan använda en svag östrogensalva som finns att köpa receptfritt på apoteket.

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...