App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies.
Läs mer här.

close

Lära sig läsa

Nyckeln till att lära sig läsa hänger ofta ihop med nyfikenheten på att läsa. Många föräldrar vill gärna att deras barn ska lära sig läsa snabbt, eftersom de vet hur roligt det är och att läsning öppnar dörren till en stor värld av kunskap och fantasi.

Många barn knäcker den skriftspråkliga koden på egen hand genom sina nyfikna frågor på ord och texter, medan andra barn behöver mer handfast hjälp för att komma underfund med hur skriftspråket fungerar. Forskare är idag överens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn.

Svenska skolan och förskolan är bra för barnens läsning
”Svensk skola är bra på att lära elever att läsa, delvis tack vare den fina grund som svenska förskollärare lägger. Den största utmaningen för svensk skola är istället att få elever att vidareutveckla sin läsförståelse under hela skoltiden.”  Källa: Skolverket

Lekar och aktiviteter med böcker tillsammans med barnet
Ett sätt att väcka intresset för böcker och att läsa, är att tidigt  läsa högt för barnet.  Läs tillsammans med barnet i alla möjliga situationer, ha många böcker liggande framme och låt det se att du själv läser.

Ni kan också leka med boken som grund
• Spela teater - dramatisera barnets favorithistorier och använd flera olika ord för att öka barnets förståelse och intresse.
• Prata mycket med ditt barn och förklara ord. Om ditt barn har ett bra ordförråd kommer det att känna sig väl rustat senare, när det är dags att läsa svåra ord som det inte har sett i skrift förut.
• Härmlek - om en av figurerna i en historia gör något till exempel lagar mat eller bakar, kan ni göra detsamma.
• Läs sagor och rita bilder till sagorna.
• Titta i en bok ni inte läst tidigare och fantisera tillsammans vad den handlar om.
• Läs en saga och fantisera fram och spinn vidare på karaktärerna eller det som sker, när ni läst klart.
Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...