App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies.
Läs mer här.

close

Föda hemma

Vill ni planera för förlossning hemma, med hjälp från barnmorska? Det går att få föda hemma på de flesta håll i Sverige, men det finns en del saker som kan vara bra att känna till.

I Danmark väljer två av hundra gravida kvinnor att föda hemma, i Holland sker var tredje förlossning i hemmet. I Sverige föds fortfarande nästan alla barn på sjukhus, men planerade hemförlossningar börjar faktiskt bli lite vanligare. Men det är fortfarande bara ungefär en av tusen gravida kvinnor som planerar för att föda hemma. Så är vi också det enda nordiska land där föräldrarna måste bekosta en hemförlossning själva.
Fast det fungerar lite olika beroende på var vi bor – i Stockholm kan barnmorskor få ersättning från landstinget om tre kriterier uppfylls:
• Att graviditeten förlöpt utan komplikationer
• Att kvinnan är omföderska
• Att tidigare förlossning eller förlossningar varit normala

Är riskerna större vid en förlossning i hemmet?
Om kriterierna ovan är uppfyllda innebär det inte större risk att föda barn i hemmet än att föda på sjukhus, enligt den forskning som finns. I Holland har forskarna till och med visat att omföderskor med normal graviditet löper något lägre risk för allvarliga komplikationer vid hemförlossning jämfört med sjukhusförlossning.
Av flera anledningar brukar man avråda från hemförlossning med första barnet: Dels är det svårt för den blivande mamman att veta i förväg hur hon kommer att reagera på något hon aldrig varit med om förut. Dels är riskerna med en hemförlossning större vid en förstagångsfödsel.

Hemförlossning bekostas inte alltid av landstinget
I de flesta svenska landsting får föräldrarna alltså räkna med att bekosta en hemförlossning själva. Det gäller dessutom att hitta en barnmorska som erbjuder sig att hjälpa till i hemmet, och kan vara tillgänglig när det börjar blir dags. Fråga efter information och tips på er mödravårdscentral.
I vissa landsting underlättar man för barnmorskorna att medverka vid hemförlossning genom att erbjuda ett samarbete med läkare och förlossningsavdelning. Finns det ingen sådan organisation på orten kan barnmorskorna där vara tveksamma till att förlösa hemma. Man kan också välja att föda med hjälp doula, en stödperson som inte nödvändigtvis är barnmorska.

Till sjukhus om det behövs
Det finns inte lika många typer av smärtlindring att välja på om du föder hemma som om du föder på sjukhus. Ryggbedövning kan man till exempel inte få. Ofta är man av den inställningen att man vill ha det så naturligt som möjligt. Barnmorskan kan oftast erbjuda akupunktur, TENS och massage.
Självklart finns det alltid möjlighet att åka in till sjukhuset med ambulans om det skulle hända något oväntat under pågående förlossning. Den förlossningsavdelning som mamman tillhör bör informeras i förväg om att en hemförlossning planeras, så att plats finns om det skulle uppstå problem.
Det behöver inte ske något dramatiskt för att man ska besluta om att åka in till sjukhus under pågående förlossning, det visar statistiken för västerländska hemförlossningar. En av de vanligaste orsakerna till att kvinnan åker in till sjukhus är värksvaghet, det vill säga att värkarna inte är tillräckligt effektiva och förlossningen drar ut på tiden.

Hemförlossningar kan vara snabba och oplanerade
Vid förra sekelskiftet föddes de flesta barn hemma. Idag är sjukvården så mycket bättre att riskerna är förhållandevis små för båda mamma och barn oavsett var förlossningen sker. Komplicerade graviditeter övervakas dessutom extra väl.
Det finns barn som alldeles oplanerat föds på hallgolvet, eller i bilen till sjukhuset. Det är säkerligen både obekvämt och opraktiskt. Men i de flesta fall går det alldeles utmärkt, det också.

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...