App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera
close

Föda hemma

Att planera för en förlossning hemma, med hjälp av en barnmorska går absolut. På de flesta håll i Sverige är det tillåtet att ha hemmaförlossning, men det finns såklart en del saker som är viktiga att veta.

I Danmark väljer två av hundra gravida kvinnor att föda hemma, i Holland sker så många som var tredje förlossning i hemmet. Här i Sverige föds fortfarande nästan alla barn på sjukhus, men planerade hemförlossningar börjar faktiskt bli lite vanligare. Det är dock fortfarande bara ungefär en av tusen gravida kvinnor som planerar för att föda hemma. Så är vi också det enda nordiska land där föräldrarna själva måste bekosta en hemförlossning.

Är riskerna större om man föder barn hemma?

Den forskning som finns säger att riskerna med att föda barn i hemmet inte är större än att föda på sjukhus förutsatt att:

  • Graviditeten förlöpt utan komplikationer
  • Kvinnan är omföderska
  • Tidigare förlossning eller förlossningar varit normala
    I Holland har forskarna till och med visat att omföderskor med normal graviditet löper något lägre risk för allvarliga komplikationer vid hemförlossning jämfört med sjukhusförlossning.

Men att sikta på en hemförlossning med första barnet är något man brukar avråda från. Dels är det svårt för en förstföderska att veta i förväg hur hon kommer att reagera på något hon aldrig varit med om förut. Dels är riskerna med en hemförlossning större vid en förstagångsfödsel.

Förlossning hemma bekostas inte alltid av regionen

I de allra flesta svenska regioner får man alltså räkna med att bekosta en hemförlossning själv. Det gäller dessutom att hitta en barnmorska som erbjuder sig att hjälpa till i hemmet, och kan vara tillgänglig när det börjar blir dags. Men är man nyfiken ska man fråga efter information och tips hos barnmorskemottagningen.
I vissa regioner underlättar man för barnmorskorna att medverka vid hemförlossning genom att erbjuda ett samarbete med läkare och förlossningsavdelning. Finns det ingen sådan organisation på orten kan barnmorskorna där vara tveksamma till att förlösa hemma. Man kan också välja att föda med hjälp doula, en stödperson som oftast inte är barnmorska utan har en roll utanför det medicinska för att istället bidra med praktiska kunskaper men framförallt som mentalt stöd innan och under förlossningen.

Smärtlindring och att föda hemma

Att föda barn gör ju oftast ont, och väljer man en hemförlossning så kan man inte välja på lika många typer av smärtlindring som om man föder på sjukhus. Ryggbedövning är ett exempel på smärtlindring man inte kan få. Sen kan det ofta vara så att den som vill föda hemma är av den inställningen att det ska vara så naturligt som möjligt. Den smärtlindring som barnmorskan ofta kan erbjuda är akupunktur, TENS och massage.

Till sjukhus om det behövs

Självklart finns det alltid möjlighet att åka in till sjukhuset med ambulans om det skulle hända något oväntat under förlossningen. Den förlossningsavdelning som mamman tillhör bör informeras i förväg om att en hemförlossning planeras, så att det finns en plats om det skulle uppstå problem.
Det behöver inte ske något dramatiskt för att man ska besluta om att åka in till sjukhus under pågående förlossning, det visar statistiken för västerländska hemförlossningar. En av de vanligaste orsakerna till att man åker in till sjukhus är värksvaghet, alltså att värkarna inte är tillräckligt effektiva och förlossningen drar ut på tiden.

Hemförlossningar kan vara snabba och oplanerade

I början av 1900-talet föddes de flesta barn hemma. Nu är sjukvården så mycket bättre att oavsett var förlossningen sker så är riskerna förhållandevis små för både föderska och barn.
Sen finns det barn som kommer till världen alldeles oplanerat. På hallgolvet eller i bilen på väg till sjukhuset. Det är säkerligen både obekvämt, opraktiskt och lite skrämmande för föräldrarna. Men i de allra flesta fall går det alldeles utmärkt, det också.

Faktagranskad av Sara Bergman, legitimerad barnmorska

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...