App icon

LiberoKlubben

Libero Sverige

Installera

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies.
Läs mer här.

close

Att inte känna starka band till barnet i magen

”Det är vanligt att man inte känner starka band till barnet i magen omedelbart.” – En intervju med barnmorskan Carolina Gäbel

Har du några råd för att båda föräldrarna ska känna sig inkluderade i graviditeten?

– Jag tror det viktigaste är att båda föräldrarna känner någon form av positiva band till det väntade barnet. Det är viktigt att både prata om och dela med sig av sina känslor till den andra partnern för att kunna dela graviditeten med varandra. Det är den gravida som bär barnet och genomgår alla de fysiska förändringar som en graviditet innebär och detta gör det mindre handgripligt och ibland svårgripbart för partnern. För de flesta blivande föräldrar kommer detta naturligt, men ibland kan det ta lite tid att verkligen förstå att det är ett litet barn som växer i magen. Ofta känns det väldigt abstrakt innan man som partner varken ser eller känner av graviditeten. Ju längre graviditeten fortskrider desto mer konkret blir det att ett barn växer där inne i livmodern. Många upplever ultraljudet som en viktig milstolpe när man får se sitt barn röra sig inne i livmodern. Sedan följer fosterrörelser och den växande magen och det kan man som partner både se, känna och relatera till.
Vi vill ständigt utveckla hjälpmedel som engagerar blivande föräldrar i graviditeten och har utefter vår gravidbok utvecklat en matig app som tar upp allt från plusset på stickan till första småbarnstiden. Den innehåller massor med text, bilder, ljud och fina filmer. Man kan söka, scrolla och göra appen mer personlig genom att bokmärka det man gillar och vill komma tillbaka till. Den är faktagranskad och uppdateras kontinuerligt. 

Vad är viktigt att förbereda i relationen innan paret går in i en graviditet?

– Varje graviditet är unik och alla har vi olika känslor och förutsättningar för det väntade barnet. Men viktiga komponenter är att föräldraparet är jämlikt och att graviditeten är önskad och välkommen. Prata med varandra och berätta vad som är viktigt för just dig i din situation. Det kan göra att onödiga missförstånd och gräl uppstår och att man istället förstår och kommer närmare varandra. Det kan också vara bra att, redan innan barnet föds, prata om hur man tänker kring föräldraledighet och hur man vill dela den.  

Hur påverkas föräldrarnas relation av graviditeten?

– Det är en omvälvande period som väcker många tankar för blivande föräldrar, ofta positiva, men ibland också negativa. Man förbereder sig på något som man inte riktigt vet vad det innebär och inte har kontroll över. Två ska bli tre (eller kanske fler) och det vi vet är att det blir en given förändring och ofta blir man mer sårbar gentemot varandra. Det kan leda till att föräldrarna känner att de kommer närmare varandra, men ibland glider de också ifrån varandra i perioder.

Möter du blivande föräldrar som är oroade över att de inte känner något band till barnet?

– Ja, det är vanligt att man inte känner starka band till barnet i magen omedelbart, det är ju en process som måste få tillåtas att ta olika lång tid. Oftast är det olika psykologiska resor in i föräldraskapet beroende på om man bär barnet eller inte, vilket är helt naturligt.

Vad ger du för råd till de blivande föräldrarna som är oroliga?

– Det går inte att generalisera, utan varje förälder är unik och bär med sig olika erfarenheter vilket speglas i hur och när man börjar knyta an till det väntade barnet. Viktigt att känna till är att man oftast reagerar och känner olika och att det måste få vara så. Ett tips är att prata med sin partneroch dela med sig för att öka förståelsen hos varandra.

I fall med adoption, har du några särskilda råd angående anknytning till blivande föräldrar?

– En del adoptivbarn har inte fått samma möjligheter att utveckla en tillitsfull anknytning till en annan trygg person där de känner sig trygga, skyddade och älskade. Det kan visa sig i olika situationer t.ex. när barnet ska sova eller har gjort sig illa och behöver tröst. Antingen visar barnet en flyktighet eller ett överdrivet sökande efter närhet, vilket kan göra att man känner att det är både svårt och påfrestande som nybliven förälder. Det är då viktigt att visa att man som förälder alltid finns i närheten och är tillgänglig, speciellt under den första tiden tillsammans. Det är också viktigt att inte lämna bort barnet för tidigt, utan istället utveckla flera viktiga relationer i barnets närhet, så som mor- och farföräldrar, släktingar och nära vänner samtidigt som man själv finns i närheten av barnet. Det handlar om att utveckla trygghet i den takten som barnet visar att det klarar av och mår bra av. I början är det fullt tillräckligt med barnets allra närmaste så som föräldrar och eventuella syskon och sedan successivt utöka nätverket av människor i barnets närhet för att skapa tillit och trygghet.

Det kan vara bra att prata med barnmorskan om hur man känner för att kunna få stöd i det. Bara att berätta om sin eventuella oro, ångest eller rädsla kan vara en stor lättnad för många.”

Hjälper det att prata med en barnmorska för att lättare knyta band till barnet i magen?

– Det kan vara bra att prata med barnmorskan om hur man känner för att kunna få stöd i det. Bara att berätta om sin eventuella oro, ångest eller rädsla kan vara en stor lättnad för många. Vissa känner att de bara vill prata med sin partner, medan andra kan känna förtroende i att prata med andra så som vänner, kollegor eller någon annan de kan anförtro sig åt.

Hur inkluderar ni som barnmorskor aktivt blivande föräldrar?

– Är man två blivande föräldrar så är båda självklart välkomna på alla besök och undersökningar. Det erbjuds också föräldrautbildningar där man får mycket information om graviditeten, förlossningen, den första tiden efteråt och även möjlighet att träffa andra blivande föräldrar. Ibland erbjuds speciella grupper/träffar för blivande fäder, tvillingföräldrar och regnbågsföräldrar.

Hur får ni de blivande föräldrarna att känna att de tillför något på träffarna?

Föräldrautbildningarna varvas med både information, diskussion och frågor, vilket gör att det ofta blir en naturlig dynamik i gruppen istället för enbart föreläsningar.

Får den blivande föräldern som inte bär barnet något anpassat stöd från barnmorskan?

– Känner man oro eller behöver mer stöd än man upplever att man får, så finns det alltid möjlighet att träffa en psykolog under graviditeten.

Finns det någon kunskap om anknytning som du tror att blivande föräldrar skulle bli hjälpta av att veta?

– Det är en tid där man förändras, både psykiskt och fysiskt och man kommer närmare sina känslor. Känslorna pendlar ofta mellan stark glädje, förväntan, oro och ångest och det är viktigt för det fyller en viktig funktion, känslorna hjälper oss att bli bättre föräldrar.  Det är bra om man kan dela sina känslor och berätta för varandra vad man har för tankar kring det blivande föräldraskapet. På så vis lär man känna varandra bättre och kan ha en större beredskap för allt som kommer i samband med en ny liten familjemedlem.

Ett fel har uppstått, försök igen senare.
Laddar...