• När du sitter med det nyfödda barnet i dina armar är det antagligen ett av de lyckligaste ögonblicken i ditt liv. Samtidigt kan du känna dig sårbar, sorgsen eller ängslig en tid efter förlossningen.

  • Att börja på förskolan innebär en ny tid i livet för alla. Sätt av ordentligt med tid för inskolning så får barnet en bättre start.

  • Om du ser ett leende i ditt nyfödda barns ansikte kanske det är en spädbarnsreflex. Inte för att det spelar så stor roll, det viktiga är nog att du ler tillbaka.